Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.17
ze dne 11.04.2011

k dodatečnému zabezpečení oken nebytových prostor v Makovského 1140 - 1145, 1222 - 1227

Rada MČ

I. PROJEDNALA
revokaci usnesení RMČ č. 11.50 ze dne 17. 3. 2011, o dodatečném zabezpečení oken nebytových prostor v Makovského 1140 - 1145, 1222 – 1227 a zabezpečení oken sociálního odboru bezpečnostní fólií

II. SCHVALUJE
dodatečné zabezpečení oken nebytových prostorů sociálního odboru v Makovského čp. 1141,1142 a nebytového prostoru monitoringu v Makovského čp. 1227 bezpečnostní fólií
 
III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF