Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.2
ze dne 29.06.2011

k daru Městské části Praha 17 ve formě 3 dárkových poukázek na odběr zboží v celkové částce 10 000, - Kč od firmy Otakar Chládek – Sadovnický a zahradnický servis Praha 6, se sídlem Ruzyňská 8/209, 161 00 Praha 6

Rada MČ

I. PROJEDNALA
poskytnutí daru ve formě 3 dárkových poukázek na odběr zboží v celkové částce 10 000, - Kč firmou Otakar Chládek – Sadovnický a zahradnický servis Praha 6 se sídlem Ruzyňská 8/209, 161 00 Praha 6

II. SOUHLASÍ
s přijetím tohoto daru, který bude použit k obdarování výherců soutěže Rozkvetlé Řepy 2011

III. UKLÁDÁ
kanceláři starostky vyhotovit darovací smlouvu, starostce podpis příslušné smlouvy.

Tisk Export článku do PDF