Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.9
ze dne 13.07.2011

k členství ve sdružení tajemníků

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s členstvím tajemníka ÚMČ Praha 17 ve „Sdružení tajemníku“ a zároveň s úhradou členského příspěvku. V současné době činí členský příspěvek 1 000 Kč/rok.

II. UKLÁDÁ
tajemníkovi ÚMČ Praha 17 zabezpečit realizaci.

Tisk Export článku do PDF