Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.14
ze dne 05.09.2011

k chodníku pro bezbariérový přístup do sálu Sokolovny

Rada MČ

I. PROJEDNALA
záměr vybudovat chodník pro bezbariérový přístup do sálu Sokolovny, čp. 125 ul. Na Chobotě, Praha – Řepy
   
II.    SCHVALUJE
vybudování chodníku pro bezbariérový přístup do sálu Sokolovny, čp. 125 ul. Na Chobotě Praha – Řepy, za cenu do 100 tisíc Kč  

III. UKLÁDÁ
vedoucímu  OSOM zajistit vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby.

Tisk Export článku do PDF