Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 96.50
ze dne 25.08.2010

k analýze činností a prezentace MČ Praha 17 ve vztahu k veřejnosti

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky zadané dle §12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů „Analýza činností MČ Praha 17 v uplynulém období ve vztahu k veřejnosti“

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky firmy: Multima Group, spol. s. r. o., Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10
IČ 25505211, DIČ CZ25505211
cena za pracování: 41 600,- bez DPH, 49 920,- s DPH
Financování bude zajištěno z finančního daru firmy NIKA STAV spol. s. r. o.

III. UKLÁDÁ
starostce podpis smlouvy o dílo, ek. odboru zajistit financování dle výše uvedeného

Tisk Export článku do PDF