Městská část Praha 17

2. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 10.12.2018

Usnesení

Us ZMČ 000076/2018

Volba a jmenování členů Kontrolního a Finančního výboru

Zastupitelstvo městské části

1. souhlasí

s návrhem na jmenování následujících členů výborů:

  • Finanční výbor

předseda výboru: Mgr. Miroslav Šoukal (návrh ANO 2011, schváleno ustavujícím ZMČ Praha 17)

členové výboru:

Ing. David Števík (návrh ODS)

PhDr. Jindřich Kadlec (návrh PLUS)

Ing. Jan Stupka (návrh KSČM)

Mgr. Bořek Černovský (návrh Starostové pro Prahu)

  • Kontrolní výbor

předseda výboru: Miroslav Bartoš (návrh KSČM, schváleno ustavujícím ZMČ Praha 17)

členové výboru: 

Mgr. Monika Čermáková (návrh ODS)

Jiří Masopust (návrh PLUS)

Mgr. Martin Benkovič (návrh ANO 2011)

Ing. Pavel Vlach (návrh KDU ČSL a TOP 09)

Mgr. Bořek Černovský (návrh Starostové pro Prahu),

2. jmenuje

tyto členy výborů:

  • Finanční výbor

předseda výboru: Mgr. Miroslav Šoukal (návrh ANO 2011, schváleno ustavujícím ZMČ Praha 17)

členové výboru: 

Ing. David Števík (návrh ODS)

Usnesení - Schváleno (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: )

PhDr. Jindřich Kadlec (návrh PLUS)

Usnesení - Schváleno (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: )

Ing. Jan Stupka (návrh KSČM)

Usnesení - Schváleno (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

  • Kontrolní výbor

předseda výboru: Miroslav Bartoš (návrh KSČM, schváleno ustavujícím ZMČ Praha 17)

členové výboru:

Mgr. Monika Čermáková (návrh ODS)

Usnesení - Schváleno

Jiří Masopust (návrh PLUS)

Usnesení - Schváleno

Mgr. Martin Benkovič (návrh ANO 2011)

Usnesení - Schváleno,

3. ukládá

Kanceláři starostky postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky
  Postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Zodpovídá:  Milada Srpová, Vedoucí oddělení personálního a platového
  Na vědomí.
Tisk Export článku do PDF