Městská část Praha 17

2. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 10.12.2018

Usnesení

Us ZMČ 000073/2018

Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2019 pro Městskou část Praha 17

Zastupitelstvo městské části

1. schvaluje

Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2019 pro Městskou část Praha 17.

Usnesení - Schváleno (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF