Městská část Praha 17

2. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 10.12.2018

Usnesení

Us ZMČ 000072/2018

Změny rozpočtu k 30. 11. 2018

Zastupitelstvo městské části

1. bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 93 - 114,

2. schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 115,

2. úpravu limitu prostředků na platy a na ostatní platby za provedené práce u příspěvkové organizace Centrum sociálně zdravotních služeb,

3. souhlasí

se změnami rozpočtu provedenými do konce rozpočtového roku 2018.

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 6, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF