Městská část Praha 17

2. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 10.12.2018

Usnesení

Us ZMČ 000069/2018

Změny rozpočtu k 30. 9. 2018 - DODATEK

Zastupitelstvo městské části

1. bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 77 - 88.

Usnesení - Schváleno (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF