Městská část Praha 17

2. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 10.12.2018

Usnesení

Us ZMČ 000068/2018

Jmenování tajemníků Finančního a Kontrolního výboru

Zastupitelstvo městské části

1. souhlasí

s návrhem na jmenování tajemníků výborů:

  • Finanční výbor

tajemník výboru: Ing. Petra Kiliánová

  • Kontrolní výbor

tajemník výboru: Bc. Iveta Kočová, DiS.,

2. jmenuje

tajemníky výborů:

Finanční výbor

tajemník výboru: Ing. Petra Kiliánová

  • Kontrolní výbor

tajemník výboru: Bc. Iveta Kočová, DiS.

3. ukládá
Kanceláři starostky postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky
  Postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Zodpovídá:  Milada Srpová, Vedoucí oddělení personálního a platového
  Na vědomí.

Usnesení - Schváleno (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF