Městská část Praha 17

2. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 10.12.2018

Usnesení

Us ZMČ 000066/2018

Žádost ředitelky ZŠ Jana Wericha o předfinancování projektu v rámci operačního programu Praha - pól růstu formou návratné finanční výpomoci

Zastupitelstvo městské části

1. se seznámilo

s žádostí ředitelky ZŠ J. Wericha o předfinancování projektu v rámci operačního programu Praha - pól růstu formou návratné půjčky,

2. schvaluje

poskytnutí návratné finanční výpomoci 300 000 Kč na investiční výdaje ZŠ Jana Wericha k předfinancování projektu reg. číslo CZ 07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000503 v rámci operačního programu Praha - pól růstu,

3. ukládá

starostce MČ Praha 17 Mgr. Jitce Synkové podpis smlouvy o zápůjčce mezi MČ Praha 17 a ZŠ Jana Wericha, Praha 6 - Řepy, Španielova 19/1111.

Zodpovídá:  Mgr. Naděžda Zemanová, Vedoucí odboru školství a kultury
  zajistit přípravu a podpis smlouvy
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  zajistit následné kroky v rozpočtu MČ Praha 17

Usnesení - Schváleno (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF