Městská část Praha 17

1. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 05.11.2014

Usnesení

Us ZMČ 000055/2014

Ověření a potvrzení platnosti mandátů členů Zastupitelstva MČ Praha 17

Zastupitelstvo městské části

1. konstatuje
platnost mandátů stanovenému počtu členů Zastupitelstva MČ Praha 17, což je 23.

Usnesení - Schváleno (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF