Městská část Praha 17

10. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 18.12.2019

Usnesení

Us ZMČ 000048/2019

Volba a jmenování člena Kontrolního výboru

Zastupitelstvo městské části

1. se seznámilo

s návrhem na volbu následujících členů do Kontrolního výboru:

  • Petr Kopecký
  • Petr Mrázek
2. jmenuje

Petra Mrázka členem Kontrolního výboru

Usnesení - schváleno

3. ukládá

Kanceláři starostky postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Milada Srpová, Vedoucí oddělení personálního a platového
Tisk Export článku do PDF