Městská část Praha 17

27. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 19.09.2018

Usnesení

Us ZMČ 000043/2018

Změny rozpočtu k 31. 7. 2018

Zastupitelstvo městské části

2. bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 58 - 68.

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF