Městská část Praha 17

10. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 18.12.2019

Usnesení

Us ZMČ 000042/2019

Změny rozpočtu k 31. 12. 2019

Zastupitelstvo městské části

1. bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 102 - 103

2. souhlasí

se změnami rozpočtu provedenými do konce rozpočtového roku 2019.

Usnesení - Schváleno (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF