Městská část Praha 17

26. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 08.08.2018

Usnesení

Us ZMČ 000040/2018

Návrh na udělení čestného občanství Městské části Praha 17

Zastupitelstvo městské části

1. se seznámilo

s návrhem na udělení čestného občanství Městské části Praha 17 panu Jaroslavu Hájkovi,

2. souhlasí

s udělením čestného občanství Městské části Praha 17 panu Jaroslavu Hájkovi,

3. ukládá

KS postupovat ve smyslu usnesení a Zásad pro udělování čestného občanství schválených na 25. zasedání zastupitelstva dne 27. 6. 2018, č. Us ZMČ 000036/2018.

Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky
  zajistit potřebné

Usnesení - Schváleno (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF