Městská část Praha 17

26. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 08.08.2018

Usnesení

Us ZMČ 000039/2018

Možnosti postupu MČ Praha 17 ve vztahu k zajištění provozu Víceúčelového sportovního centra Řepy

Zastupitelstvo městské části

1. se seznámilo

s možnostmi postupu MČ Praha 17 ve vztahu k zajištění provozu Víceúčelového sportovního centra Řepy,

2. bere na vědomí

možnosti postupu MČ Praha 17 ve vztahu k zajištění provozu Víceúčelového sportovního centra Řepy,

3. doporučuje

založení vlastní společnosti za účelem zajištění provozu Víceúčelového sportovního centra Řepy.

Usnesení - Schváleno (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF