Městská část Praha 17

25. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 27.06.2018

Usnesení

Us ZMČ 000036/2018

Návrh Zásad pro udělování čestného občanství MČ Praha 17

Zastupitelstvo městské části

1. se seznámilo

s návrhem Zásad pro udělování čestných občanství MČ Praha 17, který by umožnil MČ Praha 17 udělovat čestné občanství jako projev úcty a uznání osobám, které se zvláště významně zasloužily o městskou část,

2. schvaluje

Zásady pro udělování čestného občanství MČ Praha 17,

3. ukládá

KS postupovat ve smyslu usnesení a Zásad pro udělování čestného občanství MČ Praha 17.

Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Nehlasovalo: 0)

Tisk Export článku do PDF