Městská část Praha 17

25. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 27.06.2018

Usnesení

Us ZMČ 000034/2018

Revokace usnesení ZMČ Praha 17 č. Us ZMČ 000037/2017 ze dne 13. 12. 2017

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

revokaci usnesení Zastupitelstva městské části Praha 17 č. Us ZMČ 000037/2017 ze dne 13. 12. 2017,

2. revokuje

usnesení Zastupitelstva městské části Praha 17 č. Us ZMČ 000037/2017 ze dne 13. 12. 2017 a souhlasí s úpravami u položek uvedených v důvodové zprávě, ostatní navrhované změny v rámci původního usnesení zůstávají v platnosti,

3. ukládá

OÚRI postupovat ve smyslu usnesení.

Usnesení - Schváleno (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: Nehlasovalo: 2)

Tisk Export článku do PDF