Městská část Praha 17

9. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 08.10.2019

Usnesení

Us ZMČ 000032/2019

Změny rozpočtu k 31. 7. 2019

Zastupitelstvo městské části

1. bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 54 - 69

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF