Městská část Praha 17

25. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 27.06.2018

Usnesení

Us ZMČ 000032/2018

Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2018

Zastupitelstvo městské části

1. bere na vědomí

Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2018.

Usnesení - Schváleno (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Nehlasovalo: 1)

Tisk Export článku do PDF