Městská část Praha 17

25. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 27.06.2018

Usnesení

Us ZMČ 000030/2018

Změny rozpočtu k 30. 6. 2018

Zastupitelstvo městské části

1. schvaluje

rozpočtové opatření č. 54,

2. bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 41 - 53 a 55 - 57.

Usnesení - Schváleno (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: Nehlasovalo: 1)

Tisk Export článku do PDF