Městská část Praha 17

25. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 27.06.2018

Usnesení

Us ZMČ 000029/2018

Změny rozpočtu k 31. 5. 2018

Zastupitelstvo městské části

1. bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 34 - 40.

Usnesení - Schváleno (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Nehlasovalo: 0)

Tisk Export článku do PDF