Městská část Praha 17

24. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 18.04.2018

Usnesení

Us ZMČ 000027/2018

Rozhodnutí o dalším postupu při výběru provozovatele Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě

Zastupitelstvo městské části

1. se seznámilo

s rozhodnutím ÚOHS č.j. : ÚOHS - S0477/2017/VZ ze dne 6. dubna 2018 - zákaz plnění smlouvy o smlouvě budoucí pachtovní a s návrhem dalšího postupu při výběru provozovatele Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě - podání rozkladu proti rozhodnutí ÚOHS č.j. : ÚOHS - S0477/2017/VZ ze dne 6. dubna 2018, v zákonné lhůtě,

2. schvaluje

podání rozkladu proti rozhodnutí ÚOHS č.j. : ÚOHS - S0477/2017/VZ ze dne 6. dubna 2018, v zákonné lhůtě,

3. ukládá

smluvní advokátní kanceláři Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři zpracování a podání rozkladu proti rozhodnutí ÚOHS č.j. : ÚOHS - S0477/2017/VZ ze dne 6. dubna 2018, v zákonné lhůtě.

Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Mgr. Daniel Černý, Právník úřadu

Usnesení - Schváleno (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF