Městská část Praha 17

13. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 11.03.2020

Usnesení

Us ZMČ 000012/2020

Nájemní smlouva mezi městskou částí Praha 17 a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o.

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

v návaznosti na usnesení  ZMČ č. 000028/2019 a RMČ č. 000062/2020 znění nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 17 a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o., Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6 – Řepy, ve věci pronájmu Sportovního centra Řepy,

2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 17 a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o., Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6 – Řepy, ve věci pronájmu Sportovního centra Řepy,

3. zmocňuje

PhDr. Jitku Synkovou, starostku městské části Praha 17, k podpisu nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 17 a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o., Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6 - Řepy.

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF