Městská část Praha 17

5. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 06.03.2019

Usnesení

Us ZMČ 000008/2019

Revokace usnesení č. 25.6 ze dne 27. 1. 2010 k návrhu na vyhlášení památkové zóny historické části Řep

Zastupitelstvo městské části

1. revokuje

usnesení č. 25.6 ze dne 27. 1. 2010 k návrhu na vyhlášení památkové zóny historické části Řep

2. nesouhlasí

s návrhem z roku 2010 na vyhlášení památkové zóny historické části Řep

3. ukládá

OURI informovat Ministerstvo kultury prostřednictvím Národního památkového ústavu

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
  zajistit potřebné
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF