Usnesení ZMČ

1 3 4 5 6   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání ZMČ)
Datum Název
Us ZMČ 000036/2020
(16)
16.09.2020 Finanční výpomoc společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
Us ZMČ 000035/2020
(16)
16.09.2020 Znalecký posudek – posouzení rozsahu PD a ocenění elektrických instalací (slabo a silnoproud) na stavbě Víceúčelové sportovní centrum na Chobotě
Us ZMČ 000034/2020
(16)
16.09.2020 Urbanistická studie centra sídliště Řepy (okolí zast.MHD Slánská)- rozpracovaná studie
Us ZMČ 000033/2020
(16)
16.09.2020 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2020
Us ZMČ 000032/2020
(16)
16.09.2020 Změny rozpočtu k 30. 9. 2020
Us ZMČ 000031/2020
(16)
16.09.2020 Změny rozpočtu k 31. 8. 2020
Us ZMČ 000030/2020
(16)
16.09.2020 Změny rozpočtu k 31. 7. 2020
Us ZMČ 000029/2020
(16)
16.09.2020 Změny rozpočtu k 30. 6. 2020 - DODATEK
Us ZMČ 000028/2020
(15)
24.06.2020 Prodej pozemku parc. č. 165 o výměře 42 m2 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě městské části Praha 17 (lokalita ul. Žalanského)
Us ZMČ 000027/2020
(15)
24.06.2020 Žádost firmy Zdravá Sedmnáctka s.r.o, se sídlem Žalanského 291/12b, Řepy, 16300 Praha 6, IČ: 08082316 o odpuštění nájemného v měsíci květnu dle usnesení RMČ č.000138/2020 ze dne 29.4.2020.
Us ZMČ 000026/2020
(15)
24.06.2020 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2020
Us ZMČ 000025/2020
(15)
24.06.2020 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2019 (závěrečný účet)
Us ZMČ 000024/2020
(15)
24.06.2020 Změny rozpočtu k 30. 6. 2020
Us ZMČ 000023/2020
(15)
24.06.2020 Změny rozpočtu k 31. 5. 2020 - DODATEK
Us ZMČ 000022/2020
(15)
24.06.2020 Zpráva o činnosti a hospodaření Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
Us ZMČ 000021/2020
(15)
24.06.2020 Změny v personálním obsazení Rady městské části Praha 17
Us ZMČ 000020/2020
(14)
20.05.2020 Dodatek č.1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 01/04/2020 mezi městskou částí Praha 17 a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o., Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6 - Řepy
Us ZMČ 000019/2020
(14)
20.05.2020 Žádost firmy Zdravá Sedmnáctka s.r.o, se sídlem Žalanského 291/12b, Řepy, 16300 Praha 6, IČ: 08082316 o prominutí dluhu na nájemném za období duben 2020.
Us ZMČ 000017/2020
(14)
20.05.2020 Návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020
Us ZMČ 000018/2020
(14)
20.05.2020 Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020
Us ZMČ 000016/2020
(14)
20.05.2020 Změny rozpočtu k 31. 5. 2020
Us ZMČ 000015/2020
(14)
20.05.2020 Změny rozpočtu k 30. 4. 2020
Us ZMČ 000014/2020
(14)
20.05.2020 Změny rozpočtu k 31. 3. 2020
Us ZMČ 000013/2020
(14)
20.05.2020 Změny rozpočtu k 29. 2. 2020
Us ZMČ 000012/2020
(13)
11.03.2020 Nájemní smlouva mezi městskou částí Praha 17 a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
Us ZMČ 000011/2020
(12)
29.01.2020 Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2020
Us ZMČ 000010/2020
(12)
29.01.2020 Předkupní právo MČ na koupi garáže na pozemku parc.č. 752/46
Us ZMČ 000009/2020
(12)
29.01.2020 Prodej části pozemku parc.č. 19 v k.ú. Řepy (lokalita ul. K Šancím) - kupní smlouva
Us ZMČ 000008/2020
(12)
29.01.2020 Stanovení výše náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva MČ Prahy 17
Us ZMČ 000007/2020
(12)
29.01.2020 Darování peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva Městské části Praha 17, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva Městské části Praha 17 nebo komisí Rady Městské části Praha 17 v roce 2020
Us ZMČ 000006/2020
(12)
29.01.2020 Žádost TJ SOKOLa ŘEPY, z. s. o dofinancování připravované rekonstrukce volejbalových kurtů
Us ZMČ 000005/2020
(12)
29.01.2020 Návrh střednědobého výhledu na roky 2021 až 2025
Us ZMČ 000004/2020
(12)
29.01.2020 Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2020
Us ZMČ 000003/2020
(12)
29.01.2020 Změny rozpočtu k 31. 12. 2019 - DODATEK
Us ZMČ 000002/2020
(11)
15.01.2020 Stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva
Us ZMČ 000001/2020
(11)
15.01.2020 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Návrh Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č. 2017/0020
Us ZMČ 000049/2019
(10)
18.12.2019 Převzetí Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě do zkušebního provozu Městskou částí Praha 17
Us ZMČ 000048/2019
(10)
18.12.2019 Volba a jmenování člena Kontrolního výboru
Us ZMČ 000047/2019
(10)
18.12.2019 Prodej pozemku parc. č. 1297/2 o výměře 125 m2 a části pozemku parc. č. 1465/13 o výměře 22 m2 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17 (lokalita ul. Slánská)
Us ZMČ 000046/2019
(10)
18.12.2019 Žádost Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o projednání odejmutí pozemku parc. č. 1142/927 v k. ú. Řepy ze svěřené správy městské části Praha 17
Us ZMČ 000045/2019
(10)
18.12.2019 Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací pro rok 2020
Us ZMČ 000044/2019
(10)
18.12.2019 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2019
Us ZMČ 000043/2019
(10)
18.12.2019 Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2020 pro městskou část Praha 17
Us ZMČ 000042/2019
(10)
18.12.2019 Změny rozpočtu k 31. 12. 2019
Us ZMČ 000041/2019
(10)
18.12.2019 Změny rozpočtu k 30. 11. 2019
Us ZMČ 000040/2019
(10)
18.12.2019 Změny rozpočtu k 31. 10. 2019
Us ZMČ 000039/2019
(10)
18.12.2019 Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
Us ZMČ 000038/2019
(9)
08.10.2019 Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 234/31 v k. ú. Řepy včetně stavby místní obslužné komunikace na něm situované do vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 17
Us ZMČ 000037/2019
(9)
08.10.2019 Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně
Us ZMČ 000036/2019
(9)
08.10.2019 Žádost ředitelky ZŠ genpor. Fr. Peřiny o předfinancování projektu v rámci operačního programu Praha - pól růstu formou návratné finanční výpomoci
1 3 4 5 6   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF