Usnesení RMČ

1 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000425/2017
(79)
04.10.2017 Výpůjčka částí pozemků parc.č. 196 a 1447/2 v k.ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17, za účelem realizace propojení komunikací U Kaménky - K Mostku, vč. chodníků a veřejného osvětlení, v rámci stavby "Výstavba 9-ti ŘRD včetně komunikací a inženýrských sítí"
Us RMČ 000424/2017
(79)
04.10.2017 Stavba "Praha 6, Řepy, Na Fialce I - obnova kNN" na pozemcích parc. č. 1396, 1409/4 a 1504/1 v k.ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene inženýrské sítě na pozemcích a dohoda o převodu práv a povinností ke stavbě
Us RMČ 000423/2017
(78)
27.09.2017 "Rekonstrukce varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy" přijetí dodatku č. 1
Us RMČ 000422/2017
(78)
27.09.2017 Sportovní akce "Ženda Race 2017" - souhlas se zvláštním užíváním a uzavřením místní komunikace v ul. U Boroviček, souhlas s konáním akce a souhlas s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1504/1 k.ú. Řepy
Us RMČ 000421/2017
(78)
27.09.2017 Změna OŘ ÚMČ Praha 17 - organizační změna, navýšení počtu sm. v odboru OOS
Us RMČ 000420/2017
(78)
27.09.2017 Souhlas s dotčením pozemků ve svěřené správě MČ Praha 17 stavbou "Slánská - PHS, Praha 17"
Us RMČ 000419/2017
(78)
27.09.2017 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě, podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc.č. 1327/13 v k.ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17, pro Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě
Us RMČ 000418/2017
(78)
27.09.2017 Souhlas s dotčením pozemku parc. č. 1502/167 v k.ú. Řepy stavbou "STL plynovod a přípojky, Praha 17 - Řepy, ul. Mrkvičkova č.p. 1352, 1360 a 1372"
Us RMČ 000417/2017
(78)
27.09.2017 Žádost TJ SOKOL ŘEPY: - o vyslovení souhlasu s podáním žádosti na rekonstrukci volejbalových kurtů - o schválení dofinancování dotačního programu ve výši 20 % z celkově předpokládaných nákladů (2 mil. Kč) - o prodloužení smlouvy o výpůjčce volejbalového hřiště na pozemku parc. č. 49 v k.ú. Řepy
Us RMČ 000416/2017
(78)
27.09.2017 Výpůjčka částí pozemků parc.č. 1293/455, 1293/992, 1900 a 2136 v k.ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17, za účelem realizace akce "Oprava VZT objektů kolektoru Řepy II"
Us RMČ 000415/2017
(78)
27.09.2017 Výpůjčka části pozemku parc.č. 1142/441 v k.ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, za účelem realizace stavby "Stavební úpravy křižovatky ul. Selských baterií a U Boroviček a dopravní napojení vjezdu na komunikaci Na Fialce I"
Us RMČ 000414/2017
(78)
27.09.2017 Projednání uzavření nájemního vztahu k pozemku parc. č. 752/17, svěřeného do správy MČ Praha 17, pod stavbou garáže
Us RMČ 000413/2017
(78)
27.09.2017 Projednání uzavření nájemního vztahu k pozemku parc. č. 752/16, svěřeného do správy MČ Praha 17, pod stavbou garáže
Us RMČ 000412/2017
(78)
27.09.2017 Prodej pozemku parc.č. 1410/12 v k.ú. Řepy (lokalita ul. K Trninám)
Us RMČ 000411/2017
(78)
27.09.2017 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č.314 o vel.65,50 m2 v přízemí domu čp. 1140, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000410/2017
(78)
27.09.2017 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru o vel.11,5m2 v suterénu domu čp. 1118, Bazovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000409/2017
(78)
27.09.2017 Volný byt č. 42 o vel. 1+kk,8. podlaží, Žufanova č.p. 1099, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000408/2017
(78)
27.09.2017 Volný byt zvláštního určení č. 185 o vel. 2+kk/L v 8. podlaží, domu č.p. 1193 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000407/2017
(78)
27.09.2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/0388, Zimní údržba chodníků ve staré horní části Řep a v ul. Mrkvičkova a Součkova v k. ú. Řepy v období 2016/2017 a 2017/2018“
Us RMČ 000406/2017
(78)
27.09.2017 Nové obložení prostor jídelen - ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000405/2017
(78)
27.09.2017 Zadání veřejné zakázky "Pořízení 6 ks počítačových sestav na modernizaci učebny CSZS"
Us RMČ 000404/2017
(78)
27.09.2017 Zásady pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) městské části Praha 17 na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2023
Us RMČ 000403/2017
(78)
27.09.2017 Změny rozpočtu k 30. 9. 2017 - DODATEK II
Us RMČ 000402/2017
(78)
27.09.2017 Jmenování vedoucí Odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 17
Us RMČ 000401/2017
(78)
27.09.2017 Žádost Centra sociálně zdravotních služeb o schválení přijetí sponzorských darů
Us RMČ 000400/2017
(78)
27.09.2017 Stanovisko Rady městské části Praha 17 k působení nové základní školy na území městské části
Us RMČ 000399/2017
(78)
27.09.2017 Dodatek ke smlouvě o spolupráci se společností Infinit s.r.o.
Us RMČ 000398/2017
(77)
11.09.2017 Smlouva o výpůjčce motorového vozidla Dacia Dokker 1.6 Artica uzavřená mezi Městskou částí Praha 17 jako půjčitelem a Kulturním centrem Průhon jako vypůjčitelem
Us RMČ 000397/2017
(77)
11.09.2017 Podepsání Smlouvy o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy
Us RMČ 000396/2017
(77)
11.09.2017 Zrušení výběrového řízení "Rozptylová loučka hřbitova Řepy - II"
Us RMČ 000395/2017
(77)
11.09.2017 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě, telekomunikační přípojky na pozemcích parc.č. 262/6 a 262/7 v k.ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17, pro Hasičskou zbrojnici Praha 17 - Řepy
Us RMČ 000394/2017
(77)
11.09.2017 Přípojka plynu pro rodinný dům na pozemku parc. č. 649 v k.ú. Stodůlky - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1496/6 v k.ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000393/2017
(77)
11.09.2017 Projednání uzavření nájemního vztahu k pozemku parc. č. 752/2, svěřeného do správy MČ Praha 17, pod stavbou garáže
Us RMČ 000392/2017
(77)
11.09.2017 Uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě s Augmentum s.r.o., se sídlem Gallašova 581, Praha 6 - Řepy, nájemcem Psychosomatického centra v objektu Žalanského 68/54, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000391/2017
(77)
11.09.2017 Výběrové řízení "Rekonstrukce volných bytů - XIX"
Us RMČ 000390/2017
(77)
11.09.2017 Volný byt č. 15 o vel. 2+k.k.,4. podlaží, Bazovského č.p. 1120, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000389/2017
(77)
11.09.2017 Volný byt č. 19 o vel. 1+k.k.,4. podlaží, Nevanova č.p. 1051, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000388/2017
(77)
11.09.2017 Volný byt č. 41 o vel. 2+k.k.,8. podlaží, Nevanova č.p. 1052, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000387/2017
(77)
11.09.2017 Veřejná zakázka malého rozsahu: Modernizace a navýšení kapacity pro sběr tříděných odpadů v Praze 17 - Řepy
Us RMČ 000386/2017
(77)
11.09.2017 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2017
Us RMČ 000385/2017
(77)
11.09.2017 Změny rozpočtu k 30. 9. 2017 - DODATEK
Us RMČ 000384/2017
(77)
11.09.2017 Změny rozpočtu k 30. 9. 2017
Us RMČ 000383/2017
(77)
11.09.2017 Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a zákona o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Us RMČ 000382/2017
(77)
11.09.2017 Dodatečná úprava povolení výjimky z počtu dětí a žáků v ZŠ Jana Wericha, Praha - Řepy, Španielova 19/1111
Us RMČ 000381/2017
(77)
11.09.2017 Změna kapacit školy a školských zařízení ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Praha - Řepy, Socháňova 1139
Us RMČ 000380/2017
(77)
11.09.2017 Program zasedání ZMČ 20 dne 20. 9. 2017
Us RMČ 000379/2017
(77)
11.09.2017 Kronika MČ Praha 17 za rok 2013, 2014 a 2015
Us RMČ 000378/2017
(77)
11.09.2017 Doplnění člena Sociální a zdravotní komise
Us RMČ 000377/2017
(76)
30.08.2017 Informace o vyhlášení ředitelského volna na základních školách MČ Praha 17 a ZUŠ Blatiny
Us RMČ 000376/2017
(76)
30.08.2017 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí vodovodu a kanalizace na pozemku parc.č. 1381/1 v k.ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
1 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››

 

Tisk Export článku do PDF