Usnesení RMČ

1 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000514/2017
(84)
04.12.2017 Informace o vyhlášení ředitelského volna na ZŠ J. Wericha, Španielova 19/1111
Us RMČ 000513/2017
(84)
04.12.2017 Program zasedání ZMČ 21 dne 13. 12. 2017
Us RMČ 000512/2017
(84)
04.12.2017 Souhlas s dotčením pozemku parc. č. 1381/3 v k. ú. Řepy stavbou zemního vedení sítě elektronických telekomunikací
Us RMČ 000511/2017
(84)
04.12.2017 Souhlas s dotčením pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy stavbou zemního vedení sítě elektronických telekomunikací
Us RMČ 000510/2017
(84)
04.12.2017 Souhlas se změnami navrženými investorem a budoucím provozovatelem v rámci projektu "Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě"
Us RMČ 000509/2017
(84)
04.12.2017 Prodej pozemků parc.č. 1381/1 a 1388/4 v k.ú. Řepy (lokalita ul. Na Bělohorské pláni)
Us RMČ 000508/2017
(84)
04.12.2017 Volný byt zvláštního určení č. 134 o vel. 2+1 ve 3. podlaží, domu č.p. 1193 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000507/2017
(84)
04.12.2017 Smlouva o výpůjčce
Us RMČ 000506/2017
(84)
04.12.2017 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2017
Us RMČ 000505/2017
(84)
04.12.2017 Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2018 pro městskou část Praha 17
Us RMČ 000504/2017
(84)
04.12.2017 Změny rozpočtu k 31. 12. 2017
Us RMČ 000503/2017
(84)
04.12.2017 Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o technickou novelu Statutu hlavního města Prahy, která reaguje na přijetí zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Mezi složkové zákony na úseku ochrany životního prostředí, které jsou citovaným zákonem novelizovány, patří i zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Us RMČ 000502/2017
(84)
04.12.2017 Schválení návrhu rozpočtu CSZS na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020
Us RMČ 000501/2017
(84)
04.12.2017 Návrh na pokračování projektu Cvičení pro seniory na MČ Praha 17 v roce 2018 a návrh smlouvy mezi MČ a 4 Fitness Consulting s.r.o., Sokolovská 40/57, Praha 8
Us RMČ 000500/2017
(84)
04.12.2017 Schválení Dohody o vnější supervizi pro OSPOD
Us RMČ 000499/2017
(84)
04.12.2017 Poskytnutí finančního daru Domovu sv. Karla Boromejského za účelem realizace Adventního koncertu dne 17. 12. 2017
Us RMČ 000498/2017
(83)
22.11.2017 Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1767 k.ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy
Us RMČ 000497/2017
(83)
22.11.2017 Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 2136 k.ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy
Us RMČ 000496/2017
(83)
22.11.2017 Souhlas s dotčením pozemků ve svěřené správě MČ Praha 17 stavbou "Rozšíření sítě OMS PODA - Praha / Řepy"
Us RMČ 000495/2017
(83)
22.11.2017 Souhlas s realizací stavby "Slánská - PHS, Praha 17" na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 17 - doplnění
Us RMČ 000494/2017
(83)
22.11.2017 "Vodovodní přípojka bytového domu Šimonova 1104/4" smlouva o služebnosti inženýrské sítě pozemku parc. č. 1293/50 k.ú. Řepy
Us RMČ 000493/2017
(83)
22.11.2017 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 42 o vel. 1+k.k. s přísl. v 8. podlaží domu č.p. 1099, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000492/2017
(83)
22.11.2017 Žádost Bytového družstva Nevanova 1074/1075 o vrácení části uhrazeného nájmu z částky 426.516,- Kč na 43.788,- Kč
Us RMČ 000491/2017
(83)
22.11.2017 Termíny jednání RMČ a zasedání ZMČ Praha 17 v I. pololetí 2018
Us RMČ 000490/2017
(83)
22.11.2017 Dodatek č.6 k pojistné smlouvě č.8064923110
Us RMČ 000489/2017
(83)
22.11.2017 Žádost o pronájem garážového stání v halových garážích Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000488/2017
(83)
22.11.2017 Volný byt č. 27, 1+k.k., 5. podlaží, Žufanova č. p. 1094, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000487/2017
(83)
22.11.2017 Schválení „Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17"
Us RMČ 000486/2017
(83)
22.11.2017 Nákup dvou dýchacích přístrojů zn. Dräger
Us RMČ 000485/2017
(83)
22.11.2017 Návrh na úpravu "Zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2018" a vyhlášení dotačního řízení pro rok 2018
Us RMČ 000484/2017
(83)
22.11.2017 Změny rozpočtu k 30. 11. 2017 - DODATEK
Us RMČ 000483/2017
(83)
22.11.2017 Připomínkování novely nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
Us RMČ 000482/2017
(83)
22.11.2017 Připomínkování OZV č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn
Us RMČ 000481/2017
(83)
22.11.2017 Návrh nařízení, kterým se stanoví regulační řád pro území hlavního města Prahy
Us RMČ 000480/2017
(83)
22.11.2017 Jmenování tajemníků komisí pro dopravu a bezpečnost, komise pro životní prostředí a majetkové a bytové komise
Us RMČ 000479/2017
(83)
22.11.2017 Stanovení úředně určené místnosti a doby pro uzavírání manželství na území MČ Praha 17 v roce 2018
Us RMČ 000478/2017
(83)
22.11.2017 Pověření Adama Vargy, Dis. vedoucího OSPOD k podpisu žádostí o státní příspěvek na výkon pěstounské péče a dohod o výkonu pěstounské péče
Us RMČ 000477/2017
(83)
22.11.2017 Podklady pro výroční zprávu MHMP ze základních a mateřských škol správní oblasti MČ Praha 17 za školní rok 2016/2017
Us RMČ 000476/2017
(82)
08.11.2017 Spolupořádání kulturní akce "Zažít Řepy Adventní" a výpůjčka částí pozemků parc.č. 1767, 1768, 1769 a 2230 v k.ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, pro tuto akci
Us RMČ 000475/2017
(82)
08.11.2017 "Rekonstrukce varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy" přijetí dodatku č. 2
Us RMČ 000474/2017
(82)
08.11.2017 Žádost o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. 2 o vel. 2+k.k. v Žufanova ul. č. p. 1095, z doby určité na neurčitou, po 6 letech nájmu bytu
Us RMČ 000473/2017
(82)
08.11.2017 Žádost o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. 13 o vel. 2+k.k. v Makovského ul. č. p. 1225, z doby určité na neurčitou, po 6 letech nájmu bytu
Us RMČ 000472/2017
(82)
08.11.2017 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2017/0199 „Zklidnění dopravy v severovýchodní oblasti MČ Praha 17, etapa I. – stavební úpravy ul. Na Bělohorské pláni“
Us RMČ 000471/2017
(82)
08.11.2017 Změny rozpočtu k 30. 11. 2017
Us RMČ 000470/2017
(82)
08.11.2017 Přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na "Pořízení 6 ks počítačových sestav na modernizaci učebny CSZS"
Us RMČ 000469/2017
(82)
08.11.2017 Zadání veřejné zakázky "Dodávka licencí Windows Server 2016"
Us RMČ 000468/2017
(82)
08.11.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019 - 2020 příspěvkových organizací ve správě odboru školství a kultury
Us RMČ 000467/2017
(82)
08.11.2017 Žádost VŠRR a Bankovního institutu - AMBIS, a.s. o vytvoření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě
Us RMČ 000466/2017
(82)
08.11.2017 Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 1. pololetí 2017
Us RMČ 000465/2017
(82)
08.11.2017 Jmenování členů školských rad základních škol za zřizovatele
1 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››

 

Tisk Export článku do PDF