Usnesení RMČ

1 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000203/2020
(51)
29.06.2020 Změny rozpočtu k 30. 6. 2020 - DODATEK
Us RMČ 000202/2020
(51)
29.06.2020 Volný startovací byt č. 10 o vel. 2+1/L, v 5. podlaží domu čp. 1077 Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000201/2020
(51)
29.06.2020 Žádost o souhlas s umístěním sídla Sportovního klubu Španielka Řepy, z.s. na adrese Sportovního centra Řepy, Na Chobotě 16,18, 163 00 Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000200/2020
(51)
29.06.2020 Volný byt č. 6, 2+k.k., v 1. patře, 2. podlaží, Nevanova čp. 1052, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000199/2020
(51)
29.06.2020 Volný byt č. 13, 2+k.k., ve 4. patře, 5. podlaží, Makovského čp. 1142, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000198/2020
(51)
29.06.2020 Prodloužení výpůjčky pozemku volejbalového hřiště a pozemků fotbalového hřiště Tělovýchovné jednotě SOKOL ŘEPY z. s.
Us RMČ 000197/2020
(51)
29.06.2020 Příprava uzavření nové smlouvy o poskytování podpory systému DESA (důvěryhodný archiv a spisovna)
Us RMČ 000196/2020
(51)
29.06.2020 Obnova serverové infrastruktury
Us RMČ 000195/2020
(51)
29.06.2020 ,,Dům s pečovatelskou službou a dostupným bydlením v Praze Řepích - Administrace veřejné zakázky na zhotovitele stavby" - zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na služby
Us RMČ 000194/2020
(51)
29.06.2020 Výměna gastro vybavení kuchyně v ZŠ J. Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000193/2020
(51)
29.06.2020 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů č. 2011/0303
Us RMČ 000192/2020
(51)
29.06.2020 Jmenování vedoucí odboru Občansko-správního ÚMČ Praha 17
Us RMČ 000191/2020
(51)
29.06.2020 Povolení výjimky z počtu dětí a žáků ve školách zřizovaných MČ Praha 17 pro školní rok 2020/2021
Us RMČ 000190/2020
(51)
29.06.2020 Dodatek ke smlouvě č.2020/0047 s PAR
Us RMČ 000189/2020
(50)
15.06.2020 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2020
Us RMČ 000188/2020
(50)
15.06.2020 Program zasedání ZMČ 15 dne 24.6.2020
Us RMČ 000187/2020
(50)
15.06.2020 Prodej pozemku parc. č. 165 o výměře 42 m2 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě městské části Praha 17 (lokalita ul. Žalanského)
Us RMČ 000186/2020
(50)
15.06.2020 Žádost o souhlas s provozováním předzahrádky u restaurace Šalanda U Průhonu, Makovského 1397/27a, na pozemcích parc. č. 2229 a parc. č. 2230 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000185/2020
(50)
15.06.2020 Volný startovací byt č. 12 o vel. 1+k.k./L, v 5. podlaží domu čp. 1078 Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000184/2020
(50)
15.06.2020 Volný byt č. 5, 3+1/L, ve 2. patře, 3. podlaží, Vondroušova čp. 1217, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000183/2020
(50)
15.06.2020 Žádosti nájemců o odpuštění nájemného za nájem prostor sloužících k podnikání, které jsou ve svěřené správě městské části Praha 17 dle usnesení RMČ č. 000138/2020 ze dne 29.4.2020
Us RMČ 000182/2020
(50)
15.06.2020 Návrh nařízení o zřízení přírodní památky Zámky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Us RMČ 000181/2020
(50)
15.06.2020 Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Us RMČ 000180/2020
(50)
15.06.2020 Změny rozpočtu k 30. 6. 2020
Us RMČ 000179/2020
(49)
10.06.2020 Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1504/1 a části pozemku parc. č. 1409/6 v k. ú. Řepy, z důvodu realizace stavby přeložek inženýrských sítí, vodovodu, kanalizace a plynovodu pro stavbu „Bytový dům U Boroviček".
Us RMČ 000178/2020
(49)
10.06.2020 Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 921/1 o výměře 22,5 m2 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17 (lokalita ul. Opuková) z důvodu dočasného umístění kontejneru pro stavební odpad
Us RMČ 000177/2020
(49)
10.06.2020 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1409/6 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17, v rámci stavby "Praha 17 - Řepy, U Boroviček, kNN"
Us RMČ 000176/2020
(49)
10.06.2020 „Smlouva o pronájmu 2 ks mlžítek“
Us RMČ 000175/2020
(49)
10.06.2020 ,,Rekonstrukce šatny a tříd v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024/10, Praha 6 - Řepy" realizace
Us RMČ 000174/2020
(49)
10.06.2020 MŠ Laudova 1030, rekonstrukce topného systému (stavební práce)- přijetí nabídky
Us RMČ 000173/2020
(49)
10.06.2020 Žádost CSZS o souhlas s nákupem nového automobilu pro provoz pečovatelské služby a prodejem ojetého automobilu.
Us RMČ 000172/2020
(49)
10.06.2020 Informace o zrušení ředitelského volna na základních školách MČ Praha 17 a ZUŠ Blatiny
Us RMČ 000171/2020
(49)
10.06.2020 Termíny jednání RMČ a zasedání ZMČ Praha 17 v II. pololetí 2020
Us RMČ 000170/2020
(48)
08.06.2020 Výměna gastro vybavení kuchyně v ZŠ J. Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy.
Us RMČ 000169/2020
(48)
08.06.2020 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledku hospodaření městské části Praha 17 za rok 2019 (závěrečný účet)
Us RMČ 000168/2020
(47)
27.05.2020 Sportovní centrum Řepy - dodávka nábytku do hotelových pokojů v SO 02 (dodávka)
Us RMČ 000167/2020
(47)
27.05.2020 Žádosti nájemců o odpuštění nájemného za nájem prostor sloužících k podnikání, které jsou ve svěřené správě městské části Praha 17 dle usnesení RMČ č. 000138/2020 ze dne 29.4.2020
Us RMČ 000166/2020
(47)
27.05.2020 Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1409/1 v k. ú. Řepy, z důvodu dočasného umístění stavební přípojky NN pro stavbu „Bytový dům U Boroviček". Dotčený pozemek je ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000165/2020
(47)
27.05.2020 "Praha 17 - Řepy, U Kaménky II - nová DTS, kVN, kNN (S-146133)" - Souhlas se stavbou na pozemcích parc. č. 1443, 1448, 248/3, 248/4, 1447/2 a 1447/3 v k. ú. Řepy a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům 1448, 248/3, 248/4, 1447/2 a 1447/3 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000164/2020
(47)
27.05.2020 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru ordinace zubního lékaře č.313 v 7. podlaží objektu polikliniky čp. 1114, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy.
Us RMČ 000163/2020
(47)
27.05.2020 Dodatek č. 1 Smlouvy o úhradě měsíčních nákladů na el. energii spotřebovanou provozem lampy VO na příjezdové komunikaci k parkovišti v ul. Mrkvičkova Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000162/2020
(47)
27.05.2020 Změny rozpočtu k 31. 5. 2020 - DODATEK
Us RMČ 000161/2020
(46)
11.05.2020 Změna sídla společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
Us RMČ 000160/2020
(46)
11.05.2020 Rámcová smlouva o zásadách poskytování darů akciovou společností Letiště Praha, a. s. městským částem hl. m. Prahy dotčeným provozem Letiště Praha - Ruzyně
Us RMČ 000159/2020
(46)
11.05.2020 Dodatek č.1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 01/04/2020 mezi městskou částí Praha 17 a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o., Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000158/2020
(46)
11.05.2020 Stanovisko k odpuštění či snižování nájemného za nájem bytů ve svěřené správě městské části Praha 17
Us RMČ 000157/2020
(46)
11.05.2020 Účetní závěrka městské části Praha 17 za rok 2019
Us RMČ 000156/2020
(46)
11.05.2020 Program zasedání ZMČ 14 dne 20.5.2020
Us RMČ 000155/2020
(46)
11.05.2020 Žádost firmy Zdravá Sedmnáctka s.r.o, se sídlem Žalanského 291/12b, Řepy, 16300 Praha 6, IČ: 08082316 o prominutí dluhu na nájemném za období duben 2020.
Us RMČ 000154/2020
(46)
11.05.2020 Žádost EUROPLAKAT spol. s r.o. o dočasnou změnu výše nájemného za pronájem pozemků parc. č. 1496/6, 1482/5, 1480/3 ve svěřené správě městské části Praha 17.
1 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF