Usnesení RMČ

1 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000300/2017
(72)
19.06.2017 Smlouva o spolupráci
Us RMČ 000299/2017
(72)
19.06.2017 Stavební úpravy křižovatky Selských baterií a U Boroviček a dopravní propojení s ul. Na Fialce
Us RMČ 000298/2017
(72)
19.06.2017 Program zasedání ZMČ 19 dne 28. 6. 2017
Us RMČ 000297/2017
(72)
19.06.2017 Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, jež svěřuje do samostatné působnosti všech městských částí záležitost týkající se přijímání ohlášení ohňostroje ve smyslu § 32 odst. 2 zákona č. 206/2015 Sb.,o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů („zákon o pyrotechnice“)
Us RMČ 000296/2017
(72)
19.06.2017 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2017
Us RMČ 000295/2017
(72)
19.06.2017 Přípojka vody a telekomunikační přípojka pro bytový dům na pozemku parc. č. 1142/735 v k.ú. Řepy - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1142/1 v k.ú. Řepy
Us RMČ 000294/2017
(72)
19.06.2017 Svěření movitého majetku v budově Kulturního domu č. p. 439/14, Praha 6 - Řepy, předávacím protokolem příspěvkové organizaci Kulturnímu centru Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000293/2017
(72)
19.06.2017 Žádost o odkoupení nebytových prostor v domě Jiránkova čp. 1136
Us RMČ 000292/2017
(72)
19.06.2017 Žádost o posun termínu úhrady kupní ceny za BJ 1136/75 Jiránkova
Us RMČ 000291/2017
(72)
19.06.2017 Žádost o udělení výjimky při prodeji bytové jednotky č. 1281/2 v domě čp. 1281 ve Španielově ulici
Us RMČ 000290/2017
(72)
19.06.2017 Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, o vel. 2+kk v 6. podlaží v čp. 1142 v Makovského ulici
Us RMČ 000289/2017
(72)
19.06.2017 Volný byt č. 7 o vel. 1+k.k., 2. podlaží, Nevanova č.p. 1052, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000288/2017
(72)
19.06.2017 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 10 o vel. 2+1 v 5. podlaží domu čp. 1076, Nevanově ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000287/2017
(72)
19.06.2017 Změny rozpočtu k 30. 6. 2017 - DODATEK II
Us RMČ 000286/2017
(72)
19.06.2017 Schválení přijetí věcného daru pro MŠ PASTELKA, Španielova 27/1316, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000285/2017
(72)
19.06.2017 Povolení výjimky z počtu dětí a žáků ve školách zřizovaných MČ Praha 17
Us RMČ 000284/2017
(72)
19.06.2017 Dodatek č. 4 ke Smlouvě č. 982807-2469/2014 o Roznášce informačních/propagačních materiálů
Us RMČ 000283/2017
(72)
19.06.2017 Termíny jednání RMČ a zasedání ZMČ Praha 17 v II. pololetí 2017
Us RMČ 000282/2017
(71)
07.06.2017 Výzva č. 117 OPZ
Us RMČ 000281/2017
(71)
07.06.2017 Stanovisko ke směně části pozemku parc.č. 1761 k.ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy za pozemek parc.č. 1293/997 k.ú. Řepy
Us RMČ 000280/2017
(71)
07.06.2017 Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1293/205 k.ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy
Us RMČ 000279/2017
(71)
07.06.2017 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 10 o vel. 2+1 v 5. podlaží, č.p. 1076, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000278/2017
(71)
07.06.2017 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru o vel.21,1 m2 v přízemí domu čp. 1223, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000277/2017
(71)
07.06.2017 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru o vel.19 m2 v přízemí domu čp. 1216, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000276/2017
(71)
07.06.2017 Výběrové řízení na pronájem garážového stání č. 41 o vel. 14 m2 v suterénu halových garáží č.p. 1192, Drahoňovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000275/2017
(71)
07.06.2017 Výběrové řízení na pronájem garážového stání č. 54 o vel. 14 m2 v suterénu halových garáží č.p. 1192, Drahoňovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000274/2017
(71)
07.06.2017 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 33 o vel. 1+k.k. s přísl. v 6. podlaží domu č.p. 1095, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000273/2017
(71)
07.06.2017 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 30 o vel. 1+k.k. s přísl. v 6. podlaží domu č.p. 1095, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000272/2017
(71)
07.06.2017 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 41 o vel. 2+k.k. s přísl. v 7. podlaží domu č.p. 1136, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000271/2017
(71)
07.06.2017 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 35 o vel. 2+k.k. s přísl. v 7. podlaží domu č.p. 1119, Bazovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000270/2017
(71)
07.06.2017 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 19 o vel. 2+k.k. s přísl. v 7. podlaží domu č.p. 1224, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000269/2017
(71)
07.06.2017 Změny rozpočtu k 30. 6. 2017 - DODATEK
Us RMČ 000268/2017
(71)
07.06.2017 Stavba přístřešku a opěrné zdi u zahradního domku na části pozemku parc. č. 1353 v k.ú. Řepy - zahrádka ev. č. 18
Us RMČ 000267/2017
(71)
07.06.2017 Žádost o převod nájemní smlouvy k zahrádce ev. č. 9 b na pozemcích parc. č. 1353 a 1352/187 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000266/2017
(71)
07.06.2017 Žádost VŠRR, s.r.o., o výpůjčku pozemku parc. č. 45/1 v k.ú. Řepy
Us RMČ 000265/2017
(71)
07.06.2017 Žádost TJ SOKOL ŘEPY o souhlas s výpůjčkou volejbalového hřiště na pozemku parc. č. 49 v k.ú. Řepy
Us RMČ 000264/2017
(71)
07.06.2017 Volný prostor sloužící k podnikání v čp. 1224 Makovského, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000263/2017
(71)
07.06.2017 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 1 o vel. 1+1 v ul. Galandova čp. 1238, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000262/2017
(71)
07.06.2017 Výstavba bytového domu na pozemku č. parc. 1142/735 v lokalitě Na Fialce v Praze - Řepích
Us RMČ 000261/2017
(71)
07.06.2017 "Výstavba rodinných domů Praha 17, Řepy" na pozemcích č. parc. 1029/27, 1029/28, 1029/29 (jižní část), 1031/10, 1031/11, 1031/12, 1031/13 k.ú. Řepy v lokalitě mezi ulicemi U Boroviček, Slánská v Praze - Řepích
Us RMČ 000260/2017
(71)
07.06.2017 Podnět na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP) týkající se pozemků č. parc. 1508/5, 1509, 1510/4 k.ú. Řepy jižně od ulice U Boroviček v Praze - Řepích
Us RMČ 000259/2017
(71)
07.06.2017 Pořizování změny č. 2842 ÚP SÚ HMP týkající se pozemku č. parc. 1352/4 a dalších k.ú. Řepy jižně od ulice Karlovarská v Praze - Řepích za účelem možnosti umístění malého sběrného dvora a dále pořizování změny č. 2880 ÚP SÚ HMP týkající se pozemku č. parc. 1352/7 a dalších k.ú. Řepy rovněž jižně od ulice Karlovarská za účelem vybudování ČS PHM a jednopodlažního halového objektu s komerčním využitím
Us RMČ 000258/2017
(71)
07.06.2017 Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby "Viladům Čistovická 447/38, Praha 17 - Řepy" na pozemcích č.parc. 596, 597 k.ú. Řepy
Us RMČ 000257/2017
(71)
07.06.2017 Informace o obdržení dokumentace k záměru "Rekultivace a revitalizace skládky Motol na pozemcích 430/1, 430/3 (2014)"
Us RMČ 000256/2017
(71)
07.06.2017 Smlouva o výpůjčce pozemku a o nájmu pozemku mezi Městskou částí Praha 17 a manžely Ing. Jaroslavem a Romanou Novotných
Us RMČ 000255/2017
(71)
07.06.2017 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledku hospodaření městské části Praha 17 za rok 2016 (závěrečný účet)
Us RMČ 000254/2017
(71)
07.06.2017 Změny rozpočtu k 30. 6. 2017
Us RMČ 000253/2017
(71)
07.06.2017 Směrnice starostky č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek Městskou částí Praha 17 podle zákona č. 134/2016 Sb., kterou se mění Směrnice starostky č. 2/2016
Us RMČ 000252/2017
(71)
07.06.2017 Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů; jedná se o doplnění údajů, týkajících se veřejného osvětlení na Praze 3
Us RMČ 000251/2017
(71)
07.06.2017 Návrh na změnu nařízení č. 14/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým dojde dle § 60 a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, k úpravě provozování osobního přepravníku. Jedná se o vymezení nových míst na území hl. města Prahy, kde bude provoz zakázán.
1 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››

 

Tisk Export článku do PDF