Program mimořádného 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Ve středu 9. 1. 2019 v 16.00 hodin proběhne v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 17 mimořádné 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

SVOLÁVÁM

3. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 9. 1. 2019 v 16.00 hodin do zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 17 - Řepy

Návrh programu:

3.1 Kontrola zápisu
3.2 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č. 2017/0020

Mgr. Jitka Synková
starostka MČ Praha 17

Kompletní znění Programu mimořádného 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Tisk Export článku do PDF