Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Ve čtvrtek 1.11.2018 v 14.00 hodin hodin proběhne ve společenské místnosti ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139 ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

SVOLÁVÁM

ustavující zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 17 na čtvrtek 1. 11. 2018 ve 14.00 hodin do společenské místnosti ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 17 – Řepy

Návrh programu:

1.1 Zahájení (součástí zahájení je i schválení programu jednání)
1.2 Ověření a potvrzení platnosti mandátů členů Zastupitelstva MČ Praha 17
1.3 Složení slibu členů ZMČ Praha 17
1.4 Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
1.5 Schválení volebního řádu ZMČ Praha 17
1.6 Volba volebního a mandátového výboru
1.7 Volba návrhového výboru
1.8 Stanovení počtu členů RMČ
1.9 Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
1.10 Určení počtu zástupců starosty (starostky)
1.11 Volba starosty (starostky)
1.12 Volba zástupců starosty (starostky)
1.13 Volba členů RMČ
1.14 Zřízení kontrolního a finančního výboru ZMČ Praha 17, volba jejich předsedů, určení maximálního počtu členů těchto výborů
1.15 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
1.16 Návrh na pověření členů ZMČ prováděním občanských svatebních obřadů
1.17 Návrh na pověření členů ZMČ na opatřování listin MČ Praha 17 doložkou k právním úkonům
1.18 Diskuse
1.19 Závěr

Mgr. Jitka Synková
starostka MČ Praha 17

Stáhněte si znění Programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Tisk Export článku do PDF