Program 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Ve úterý 8.10.2019 od 14.00 hodin proběhne ve Základní škole genpor. Františka Peřiny 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

SVOLÁVÁM

9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na úterý 8.10.2019 ve 14 hodin v Základní škole genpor. Františka Peřiny, Socháňova 19/1139, Praha 17 - Řepy

Návrh programu:

9.1 Kontrola zápisu/schválení programu
9.2 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě – Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo č. 2017/0020
9.3 Uzavření smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti s korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
9.4 Změny rozpočtu k 30.6.2019 - Dodatek
9.5 Změny rozpočtu k 31.7.2019
9.6 Změny rozpočtu k 30.9.2019
9.7 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za 1. pololetí 2019
9.8 Darování peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva Městské části Praha 17, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva Městské části Praha 17 nebo komisí Rady Městské části Praha 17 v roce 2019         
9.9 Žádost ředitelky ZŠ genpor. Fr. Peřiny o předfinancování projektu v rámci operačního programu Praha – pól růstu formou návratné finanční výpomoci
9.10 Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně
9.11 Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 234/31 v k. ú. Řepy včetně stavby místní obslužné komunikace na něm situované do vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 17
9.12 Volba a jmenování člena Kontrolního výboru

  • Pevný bod - Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 14:15)
  • Pevný bod - Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas od 16:30)
  • k informaci: Žádost o projednání otázky privatizace bytu v Galandově ulici na zasedání zastupitelstva MČ Praha 17

Mgr. Jitka Synková
starostka MČ Praha 17

Stáhněte si znění Programu 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, soubor typu pdf, (146,02 kB)

Tisk Export článku do PDF