Program 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Ve středu 19.6.2019 od 14.00 hodin proběhne ve společenském sálu KC Průhon 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

SVOLÁVÁM

7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 19. 6. 2019 ve 14.00 hodin do společenského sálu KC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 17 - Řepy

Návrh programu:

7.1 Kontrola zápisu/schválení programu
7.2 Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením v roce 2019 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17
7.3 Změny rozpočtu k 30. 4. 2019 - DODATEK
7.4 Změny rozpočtu k 31. 5. 2019
7.5 Změny rozpočtu k 30. 6. 2019
7.6 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2018 (závěrečný účet)
7.7 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2019
7.8 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 2017/0020
7.9 Žádost o dotace z OPZ na projekt "Zkvalitnění řízení a služeb ÚMČ Praha 17"
7.10 Prodej části pozemku parc. č. 1402/4 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17 o výměře 70 m2 (lokalita křižovatka ulic Ke Kulturnímu domu, Karlovarská)
7.11 Žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1429/2, 1293/939, 1293/940, 1293/942, 2194 a části pozemků parc. č. 1429/5 a 1293/941 v k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy

  • Pevný bod - Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 14:15)
  • Pevný bod - Provoz České pošty v době rekonstrukce OC Řepy (předpokládaný čas od 16:00)
  • Pevný bod - Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas od 16:30)

Mgr. Jitka Synková
starostka MČ Praha 17

Stáhněte si znění Programu 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, soubor typu pdf, (145,62 kB)

Tisk Export článku do PDF