Program 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Ve středu 27.6.2018 od 14. hodin proběhne ve společenském sálu KC Průhon 25. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

SVOLÁVÁM

25. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 17 na středu 27. 6. 2018 ve 14.00 hodin do společenského sálu KC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 17 - Řepy

Návrh programu:

25.1 Kontrola zápisu
25.2 Změny rozpočtu k 30. 4. 2018 - DODATEK
25.3 Změny rozpočtu k 31. 5. 2018
25.4 Změny rozpočtu k 30. 6. 2018
25.5 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 17 za rok 2017 (závěrečný účet)
25.6 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2018
25.7 Oznámení o společném jednání o návrhu nového Územního plánu hlavního města Prahy - Metropolitního plánu (MÚP) a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)
25.8 Revokace usnesení ZMČ Praha 17 č. Us ZMČ 000037/2017 ze dne 13. 12. 2017
25.9 Dům s pečovatelskou službou – změny oproti původní projektové dokumentaci
25.10 Žádost hl. m. Prahy, Odbor evidence majetku, o projednání odejmutí již svěřeného pozemku parc. č. 1908 k. ú. Řepy, MČ Praha 17
25.11 Návrh Zásad pro udělování čestného občanství MČ Praha 17
25.12 Další postup zajištění provozu Víceúčelového sportovního centra Řepy
25.13 Termíny jednání RMČ a zasedání ZMČ Praha 17 v II. pololetí 2018

  • Pevný bod - Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 14:15)
  • Pevný bod - Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas od 16:00)

Mgr. Jitka Synková
starostka MČ Praha 17

Kompletní znění Programu 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Tisk Export článku do PDF