Program 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Ve středu 24. 1. 2018 od 16. hodin proběhne ve společenském sálu KC Průhon 22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

SVOLÁVÁM

22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 24. 1. 2018 v 16.00 hodin do společenského sálu KC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 17 - Řepy

Návrh programu:

22.1 Kontrola zápisu
22.2 Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací ve školství a kultuře zřizovaných městskou částí Praha 17
22.3 Změny rozpočtu k 31. 12. 2017 – DODATEK
22.4 Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2018
22.5 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2023
22.6 Dopis advokáta společnosti Augmentum s.r.o. ve věci žádosti o náhradu ušlého zisku
22.7 Návrh změn v "Podmínkách pro skládání finanční jistiny pro výběrová řízení na pronájem nebo koupi nemovitého majetku MČ Praha 17"
22.8 Návrh Pravidel pachtu zahrádek MČ Praha 17

  • Pevný bod - Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 16:15)
  • Pevný bod - Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas od 17:00)

Mgr. Jitka Synková
starostka MČ Praha 17

Kompletní znění Programu 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Tisk Export článku do PDF