Program 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Ve pondělí 10.12.2018 v 15.00 hodin hodin proběhne v Kulturním domě na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

SVOLÁVÁM

2. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 17 na pondělí 10. 12. 2018 v 15.00 hodin do Kulturního domu na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, Praha – Řepy

Návrh programu:

2.1 Kontrola zápisu
2.2 Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 17
2.3 Dům s pečovatelskou službou - změny oproti původní projektové dokumentaci
2.4 Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
2.5 Působnost uvolněných i neuvolněných členů Rady Městské části Praha 17
2.6 Žádost ředitelky ZŠ Jana Wericha o předfinancování projektu v rámci operačního programu Praha - pól růstu formou návratné finanční výpomoci
2.7 Projednání Místního akčního plánu vzdělávání pro Prahu 17
2.8 Volba a jmenování členů Kontrolního a Finančního výboru
2.9 Jmenování tajemníků Finančního a Kontrolního výboru
2.10 Změny rozpočtu k 30. 9.2018 – DODATEK
2.11 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2018
2.12 Změny rozpočtu k 31. 10. 2018
2.13 Změny rozpočtu k 30. 11. 2018
2.14 Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2019 pro Městskou část Praha 17
2.15 Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací pro rok 2019

  • Pevný bod - Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 15:15)
  • Pevný bod – k bodu 2.6 - prezentace projektu MAP pro Prahu 17 (předpokládaný čas 16:00)
  • Pevný bod - Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas od 16:30)

Mgr. Jitka Synková
starostka MČ Praha 17

Stáhněte si znění Programu 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Tisk Export článku do PDF