Program 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Ve středu 13. 12. 2017 od 14. hodin proběhne v Kulturním domě na Bílé Hoře 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

SVOLÁVÁM

21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 13. 12. 2017 v 14.00 hodin do Kulturního domu na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, Praha – Řepy

Návrh programu:

21.1 Kontrola zápisu
21.2 Souhlas se změnami navrženými investorem a budoucím provozovatelem v rámci projektu "Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě"
21.3 Jmenování tajemníka kontrolního výboru
21.4 Změny rozpočtu k 30. 9. 2017 - DODATEK
21.5 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2017
21.6 Změny rozpočtu k 31. 10. 2017
21.7 Změny rozpočtu k 30. 11. 2017
21.8 Změny rozpočtu k 31. 12. 2017
21.9 Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2018 pro městskou část Praha 17
21.10 Návrh na úpravu "Zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2018" a vyhlášení dotačního řízení pro rok 2018
21.11 Schválení „Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17"
21.12 Prodej pozemku parc.č. 1410/12 v k.ú. Řepy (lokalita ul. K Trninám)
21.13 Prodej pozemků parc.č. 1381/1 a 1388/4 v k.ú. Řepy (lokalita ul. Na Bělohorské pláni)
21.14 Poskytování plnění členům Zastupitelstva Městské části Praha 17 podle § 58c zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

  • Pevný bod - Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 14:15)
  • Pevný bod - Prezentace k bodu č. 21.2 "Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě" (předpokládaný čas od 15:00)
  • Pevný bod - Prezentace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 17 (předpokládaný čas od 16:30)
  • Pevný bod - Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas od 16:00)

Mgr. Jitka Synková
starostka MČ Praha 17

Kompletní znění Programu 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Tisk Export článku do PDF