Program 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Ve středu 20. 9. 2017 od 15. hodin proběhne ve společenském sálu KC Průhon 19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

SVOLÁVÁM

20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 20. 9. 2017 v 15.00 hodin do společenského sálu KC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 17 - Řepy

Návrh programu:

20.1 Kontrola zápisu

20.2 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2017

20.3 Změny rozpočtu k 31. 7. 2017

20.4 Změny rozpočtu k 31. 8. 2017

20.5 Změny rozpočtu k 30. 9. 2017

20.6 Návrh změn v "Zásadách postupu při pronájmu obecních bytů v MČ Praha 17, v "Pravidlech pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny za regulované nájemné v MČ Praha 17" a v "Podmínkách pro skládání finanční jistiny pro výběrová řízení na pronájem nebo koupi nemovitého majetku MČ Praha 17"

  •  Pevný bod - Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 15:15)
  •  Pevný bod - Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas od 16:00)

Mgr. Jitka Synková
starostka MČ Praha 17

Kompletní znění Programu 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Tisk Export článku do PDF