Program 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Ve středu 16.9.2020 ve 14:00 hodin v Kulturním domě na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, Praha 17 - Řepy

SVOLÁVÁM

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 16.9.2020 ve 14:00 hodin do Kulturního domu na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, Praha 17 - Řepy

Návrh programu:

16.1 Kontrola zápisu /schválení programu
16.2 Změny rozpočtu k 30.6. 2020 - dodatek
16.3 Změny rozpočtu  k 31. 7. 2020
16.4 Změny rozpočtu k 31. 8. 2020
16.5 Změny rozpočtu k 30. 9. 2020
16.6 Zpráva  o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2020
16.7 Urbanistická studie centra sídliště Řepy (okolí zast. MHD Slánská) – rozpracovaná studie
16.8 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - gastrovybavení
16.9 Znalecký posudek – posouzení rozsahu PD a ocenění stavebních prací elektrických instalací na stavbě Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě

k informaci:
- Zpráva o stavu pohledávek za nájemci bytů a prostorů sloužících k podnikání MČ Praha 17 spravovaných správní firmou Optimis, spol. s r.o. za I. pololetí 2020
- Přidělování magistrátních bytů

  • Pevný bod – Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 14:15)
  • Pevný bod – Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas 16:00)

PhDr. Jitka Synková
starostka MČ Praha 17

Stáhněte si Program 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, soubor typu pdf, (148,67 kB)

Tisk Export článku do PDF