Program 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Ve středu 24. 6. 2020 ve 14:00 hodin v Kulturním domu na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, Praha 17 - Řepy

SVOLÁVÁM

15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 24. 6. 2020 ve 14:00 hodin do Kulturního domu na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, Praha 17 - Řepy

Návrh programu:

15.1 Kontrola zápisu /schválení programu
15.2 Zpráva o činnosti a hospodaření Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
15.3 Změny rozpočtu k 31.5.2020 - Dodatek
15.4 Změny rozpočtu k 30.6.2020
15.5 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2019 (závěrečný účet)
15.6 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2020
15.7 Žádost firmy Zdravá sedmnáctka s.r.o. se sídlem Žalanského 291/12b, Řepy, 16300 Praha 6, IČ:08082316 o odpuštění nájemného v měsíci květnu dle usnesení RMČ č. 000138/2020 ze dne 29.4.2020
15.8 Prodej pozemku parc. č. 165 o výměře 42 m2 v k.ú. Řepy, ve svěřené správě městské části Praha 17 (lokalita ul. Žalanského)

k informaci: 
Plán činností kontrolního výboru na 3. čtvrtletí 2020
Žádost o dodatečné odkoupení bytové jednotky č. 5 v ulici Vondroušova 1166/12
Žádost o dodatečné odkoupení bytové jednotky č. 13 na adrese Vondroušova 1173                 

  • Pevný bod – Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 14:15)
  • Pevný bod – Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas 16:00)

PhDr. Jitka Synková
starostka MČ Praha 17

Stáhněte si Program 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, soubor typu pdf, (147,09 kB)

Tisk Export článku do PDF