Program 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Ve středu 29.1.2020 ve 14 hodin proběhne v společenském sále KC Průhon, Socháňova 1220/27, 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17

SVOLÁVÁM

12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu  29.1.2020 ve 14:00 hodin do společenského sálu KC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 17 - Řepy

Návrh programu:

12.1 Kontrola zápisu /schválení programu
12.2 Změny rozpočtu k 31.12.2019 – Dodatek
12.3 Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2020
12.4 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2025
12.5 Žádost TJ Sokol Řepy, z.s. o dofinancování připravované rekonstrukce volejbalových kurtů
12.6 Darování peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 17, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva městské části Praha 17 nebo komisí Rady městské části Praha 17 v roce 2020
12.7 Stanovení výše náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha 17
12.8 Prodej části pozemku parc. č. 19 v k.ú. Řepy (lokalita ul. K Šancím) – kupní smlouva
12.9 Předkupní právo MČ na koupi garáže na pozemku parc. č. 752/46

  • Pevný bod - Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 14:15)
  • Pevný bod - Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas od 16:00)

K informaci:
Žádost o dodatečné odkoupení bytové jednotky č. 5 v ulici Vondroušova 1166/12
Žádost o dodatečné odkoupení bytové jednotky č. 13 na adrese Vondroušova 1173

PhDr. Jitka Synková
starostka MČ Praha 17

Stáhněte si znění Programu 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, soubor typu pdf, (147,53 kB)

Tisk Export článku do PDF