Program 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Ve středu 18.12.2019 ve 14 hodin proběhne v Kulturním domě na Bílé Hoře 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

SVOLÁVÁM

10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 18.12.2019 ve 14 hodin do Kulturního domu na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, Praha - Řepy

Návrh programu:

10.1 Kontrola zápisu /schválení programu
10.2 Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
10.3 Změny rozpočtu k 31.10.2019
10.4 Změny rozpočtu k 30.11.2019
10.5 Změny rozpočtu k 31.12.2019
10.6 Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria  na rok 2020 pro městskou část Praha 17
10.7 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I.-III. čtvrtletí 2019
10.8 Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020 a aktualizace harmonogramu projednání žádostí, který je součástí Zásad pro poskytování dotací pro rok 2020
10.9 Žádost odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o projednání odejmutí pozemku parc. č. 1142/927v k.ú. Řepy ze svěřené správy městské části Praha 17
10.10 Prodej pozemku parc. č. 1297/2 o výměře 125 m2 a části pozemku parc. č. 1465/13 o výměře 22m2 v k.ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17 (lokalita ul. Slánská)
10.11 Volba a jmenování člena Kontrolního výboru
10.12 Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2020

  • Pevný bod - Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 14:15)
  • Pevný bod - Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas od 16:00)

PhDr. Jitka Synková
starostka MČ Praha 17

Stáhněte si znění Programu 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, soubor typu pdf, (144,83 kB)

Tisk Export článku do PDF