Komise rady

Komise pro dopravu a bezpečnost

Předseda komise: Bc. Václav Dbalý

Místopředseda komise: Ing. Lubomír Lampert

Členové: Miroslav Bartoš, Dana Dvořáková, Jaroslav Hájek, Václav Kreisinger, Ing. Pavel Vlach

Tajemník: Mgr. Petr Taraba

Zápisy z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost

Zápisy z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost (volební období 2010-2014)

Zápisy z jednání Dopravní a bezpečnostní komise (volební období 2006-2010)

Komise kultury a vzdělávání

Předseda komise: MUDr. Antoine Katra

Místopředseda komise: JUDr. Kateřina Kaljkovićová

Členové: RNDr. František Kopecký, Daniel Mencl, Ing. Olga Ryšavá, Mgr. Jitka Synková

Tajemnice: Mgr. Naděžda Zemanová

Zápisy z jednání Komise kultury a vzdělávání

Zápisy z jednání Komise kultury a vzdělávání (volební období 2010-2014)

Zápisy z jednání Komise kultury a vzdělávání (volební období 2006-2010)

Komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Předseda komise: Ing. arch. Michal Štěpař

Místopředseda komise: Ing. Lubomír Lampert

Členové: Ing. Pavel Franěk, Ing. Rudolf Kubát, Martin Marek, Jiří Masopust, Vladimir Slíž

Tajemník: Ing. Miloslav Tlustý

Zápisy z jednání Komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Zápisy z jednání Komise pro strategické plánování (volební období 2010-2014)

Zápisy z jednání Komise pro územní rozvoj (volební období 2010-2014)

Zápisy z jednání Komise pro životní prostředí a rozvoj (volební období 2006-2010)

Komise pro "Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích" a komunitní plánování sociálních služeb

Předseda komise: Ing. Jaroslava Šimonová

Místopředseda komise: Monika Čermáková

Členové: Vladimír Hejnic, Jiří Masopust, Šárka Strachová, Jiří Svoboda, Ing. arch. Michal Štěpař

Tajemnice: Ing. Naděžda Balázsová

Zápisy z jednání Komise pro "Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích" a komunitní plánování sociálních služeb

Zápisy z jednání Komise pro "Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích" (volební období 2010-2014)

Zápisy z jednání Komise pro přípravu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 17 (volební období 2010-2014)

Komise pro životní prostředí

Předseda komise: Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.

Místopředseda komise: Ing. Zdenko Pohranc

Členové: Ing. Stanislav Beran, Lenka Císařovská, PhDr. Khaled Abú Dayeh, Jiří Kakuška, Jan Růžička, Ing. Ingrid Růžičková

Tajemnice: Ing. Vladimíra Šrámková

Zápisy z jednání komise životního prostředí

Zápisy z jednání Komise pro životní prostředí (volební období 2010-2014)

Zápisy z jednání Komise pro životní prostředí a rozvoj (volební období 2006-2010)

Komise pro sportovní centrum Na Chobotě

Předseda komise: Jaroslav Bíro

Místopředseda komise: Jiří Masopust

Členové: Miroslav Bartoš, Jaroslav Honzík, Tomáš Linhart, René Podrázský, Mgr. Václav Soukup, Petr Stloukal, Mgr. Jitka Synková, Ing. Pavel Vlach

Tajemnice: Mgr. Naděžda Zemanová

Zápisy z jednání Komise pro sportovní centrum Na Chobotě

Zápisy z jednání Komise pro sportovní centrum Na Chobotě (volební období 2010-2014)

Zápisy z jednání Komise pro sportovní centrum Na Chobotě (volební období 2006-2010)

Sociální a zdravotní komise

Předseda komise: PhDr. Jindřich Kadlec

Místopředseda komise: Petr Čermák

Členové: Mgr. Bořek Černovský, Vladimír Hejnic, MUDr. Antoine Katra, Mgr. Václav Krása, Ivana Rousková, Šárka Strachová

Tajemník: Adam Varga, DiS.

Zápisy z jednání Sociální a zdravotní komise

Zápisy z jednání Sociální a zdravotní komise (volební období 2010-2014)

Komise rozvoje bydlení

Komise byla zrušena.

Zápisy z jednání Komise rozvoje bydlení (volební období 2010-2014)

Majetková a bytová komise

Předseda komise: Ing. David Števík

Místopředseda komise: MUDr. Zdeňka Neužilová

Členové: Ing. Jan Decker, Ing. Pavel Franěk, Mgr. Martina Melhemová, Ing. arch. Michal Štěpař

Tajemník: Michaela Novozámská

Redakční rada

Předseda redakční rady: Jan Bösser

Členové: Ing. Jan Decker, Josef Dirbák, Matěj Horňák, Mgr. Aleš Koutný MBA, Mgr. Radka Sálusová,

Tajemnice: Bc. Michaela Linhartová

Zápisy ze zasedání redakční rady

Archiv zápisů komisí z předchozích volebních období

Komise na podporu prodeje vojenských bytů

Zápisy z jednání Komise na podporu prodeje vojenských bytů (volební období 2010-2014)

Komise pro Břevnovskou radiálu a koncepci návazné dopravy

Zápisy z jednání Komise pro Břevnovskou radiálu a koncepci návazné dopravy (volební období 2010-2014)

Zápisy z jednání Komise pro Břevnovskou radiálu a koncepci návazné dopravy (volební období 2006-2010)

Tisk Export článku do PDF