Komise rady

Komise pro dopravu a bezpečnost

Předseda komise: MUDr. Antoine Katra

Místopředseda komise: Ing. Pavel Vlach

Členové: Ing. Pavel Vlach, Ing. Marek Francl, Mgr. Bořek Černovský, Miroslav Bartoš, Jaroslav Hájek, Bc. Václav Dbalý

Tajemník: Mgr. Petr Taraba

Zápisy z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost (volební období 2018-2022)

Zápisy z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost (volební období 2014-2018)

Zápisy z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost (volební období 2010-2014)

Zápisy z jednání Dopravní a bezpečnostní komise (volební období 2006-2010)

Komise kultury a vzdělávání

Předseda komise: Josef Dirbák

Místopředseda komise: Mgr. Miroslav Šoukal

Členové: Bc. Ivana Rousková, Mgr. Miroslav Šoukal, Mgr. Petr Gruber, JUDr. Věra Havlíčková, Ing. Olga Ryšavá, Mgr. Alena Kopejtková

Tajemnice: Mgr. Naděžda Zemanová

Zápisy z jednání Komise kultury a vzdělávání (volební období 2018-2022)

Zápisy z jednání Komise kultury a vzdělávání (volební období 2014-2018)

Zápisy z jednání Komise kultury a vzdělávání (volební období 2010-2014)

Zápisy z jednání Komise kultury a vzdělávání (volební období 2006-2010)

Komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Předseda komise: Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.

Místopředseda komise: Mgr. Martin Benkovič

Členové: Bc. Jan Růžička, Mgr. Martin Benkovič, Jiří Masopust, Vladimír Slíž, Pavla Janecká, Martin Marek

Tajemnice: Ing. arch. Eva Rokosová

Zápisy z jednání Komise pro strategické plánování a územní rozvoj (volební období 2018-2022)

Zápisy z jednání Komise pro strategické plánování a územní rozvoj (volební období 2014-2018)

Zápisy z jednání Komise pro strategické plánování (volební období 2010-2014)

Zápisy z jednání Komise pro územní rozvoj (volební období 2010-2014)

Zápisy z jednání Komise pro životní prostředí a rozvoj (volební období 2006-2010)

Komise pro "Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích"

Předseda komise: Ing. Jaroslava Šimonová

Místopředseda komise: Petr Čermák

Členové: Ing. arch. Michal Štěpař, MUDr. Kateřina Pekárková, Jiří Masopust, Vladimír Hejnic, PhDr. Jitka Synková, Petr Čermák

Tajemnice: Ing. Naděžda Balászová

Zápisy z jednání Komise pro "Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích" (volební období 2018-2022)

Zápisy z jednání Komise pro "Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích" a komunitní plánování sociálních služeb (volební období 2014-2018)

Zápisy z jednání Komise pro "Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích" (volební období 2010-2014)

Zápisy z jednání Komise pro přípravu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 17 (volební období 2010-2014)

Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City

Předseda komise: Ing. arch. Michal Štěpař

Místopředseda komise: Mgr. Lukáš Pokorný

Členové: Ing. Ingrid Růžičková, Mgr. Silvie Malíková, Ing. Mária Szitányiová, Mgr. Lukáš Pokorný, Oldřich Staněk, Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.

Tajemnice: Ing. Vladimíra Šrámková

Zápisy z jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City (volební období 2018-2022)

Zápisy z jednání komise životního prostředí (volební období 2014-2018)

Zápisy z jednání Komise pro životní prostředí (volební období 2010-2014)

Zápisy z jednání Komise pro životní prostředí a rozvoj (volební období 2006-2010)

Komise pro Sportovní centrum Řepy

Předseda komise: Mgr. Alena Kopejtková

Místopředseda komise: Mgr. Václav Soukup

Členové: Mgr. Jakub Lapáček, Mgr. Miroslav Šoukal, Jiří Masopust, Josef Dirbák, Miroslav Bartoš, Mgr. Daniel Černý, Mgr. Václav Soukup, Jaroslav Bíro, René Podrázký, PhDr. Jitka Synková

Tajemnice: Mgr. Naděžda Zemanová

Zápisy z jednání Komise pro Sportovní centrum Řepy (volební období 2018-2022)

Zápisy z jednání Komise pro sportovní centrum Na Chobotě (volební období 2014-2018)

Zápisy z jednání Komise pro sportovní centrum Na Chobotě (volební období 2010-2014)

Zápisy z jednání Komise pro sportovní centrum Na Chobotě (volební období 2006-2010)

Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb

Předseda komise: Mgr. Monika Čermáková

Místopředseda komise: PhDr. Jindřich Kadlec

Členové: MUDr. Antoine Katra, MUDr. Kateřina Pekárková, PhDr. Jindřich Kadlec, JUDr. Věra Havlíčková, Vladimír Hejnic, Bc. Ivana Rousková

Tajemnice: Bc. Jana Císařová

Zápisy z jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb (volební období 2018-2022)

Zápisy z jednání Sociální a zdravotní komise (volební období 2014-2018)

Zápisy z jednání Sociální a zdravotní komise (volební období 2010-2014)

Majetková a bytová komise

Předseda komise: Ing. David Števík

Místopředsedkyně komise: MUDr. Zdenka Neužilová

Členové: Ing. Rudolf Kubát, Mgr. Martin Benkovič, Mgr. Martina Melhemová, Ing. Pavel Franěk, Pavel Maxa, MUDr. Zdeňka Neužilová

Tajemnice: Michaela Novozámská

Zápisy z jednání Majetkové a bytové komise (volební období 2018-2022)

Redakční rada

Předseda redakční rady: Pavel Maxa

Členové: Bc. Martin Štěpař, Mgr. Petr Gruber, Mgr. Radka Sálusová, Mgr. Aleš Koutný MBA, Jan Bösser, Mgr. Miroslav Šoukal

Tajemnice: Bc. Michaela Linhartová

Zápisy ze zasedání redakční rady

Archiv zápisů komisí z předchozích volebních období

Komise rozvoje bydlení

Zápisy z jednání Komise rozvoje bydlení (volební období 2010-2014)

Komise na podporu prodeje vojenských bytů

Zápisy z jednání Komise na podporu prodeje vojenských bytů (volební období 2010-2014)

Komise pro Břevnovskou radiálu a koncepci návazné dopravy

Zápisy z jednání Komise pro Břevnovskou radiálu a koncepci návazné dopravy (volební období 2010-2014)

Zápisy z jednání Komise pro Břevnovskou radiálu a koncepci návazné dopravy (volební období 2006-2010)

Tisk Export článku do PDF