Hlasování ze 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 3.10.2012

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 2
Kontrola zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková
MUDr. Antoine Katra Bc. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa
 Stanislav Opluštil Mgr. Šárka Slavíková Klímová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová
 Martina Vítková      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 3
Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger MUDr. Antoine Katra Bc. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil Mgr. Šárka Slavíková Klímová
Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková  


   Zdržel se:

 Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 4
Dotační řízení pro rok 2012 ­ program J 5 ­ podpora městských částí v sociální oblasti
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková
MUDr. Antoine Katra Bc. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa
 Stanislav Opluštil Mgr. Šárka Slavíková Klímová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová
 Martina Vítková      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 5
Koncepce rozvoje rodinné politiky na MČ Praha 17 do r. 2015
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra
Bc. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil
Mgr. Šárka Slavíková Klímová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková


   Zdržel se:

JUDr. Věra Havlíčková      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 6
Změny rozpočtu k 30. 6. 2012
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra
Bc. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil
Mgr. Šárka Slavíková Klímová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková


   Nehlasovalo:

JUDr. Věra Havlíčková      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 8
Změny rozpočtu k 31. 7. 2012
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger MUDr. Antoine Katra Bc. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil Mgr. Václav Soukup
 Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková    


   Zdržel se:

JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Šárka Slavíková Klímová    


   Nehlasovalo:

 Jaroslav Hájek      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 9
Změny rozpočtu k 31. 8. 2012
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger MUDr. Antoine Katra Bc. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová
 Martina Vítková      


   Zdržel se:

JUDr. Věra Havlíčková  Stanislav Opluštil Mgr. Šárka Slavíková Klímová  


   Nehlasovalo:

 Jaroslav Hájek      Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 11
Realizace projektu Zdravé a hravé Řepy II
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra
Bc. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil
Mgr. Šárka Slavíková Klímová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková


   Nehlasovalo:

Ing. Jan Černý      Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 12
Žádost o svěření pozemků v k. ú. Řepy pod pasážemi a vstupy Makovského 1140 ­ 1145 a pozemků přilehlé zeleně
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková
Bc. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil
Mgr. Šárka Slavíková Klímová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková


   Nehlasovalo:

MUDr. Antoine Katra      Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 13
Žádost o svěření pozemků v k. ú. Řepy pod pasážemi a vstupy Makovského 1222 ­ 1227 a pozemků přilehlé zeleně
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková
Bc. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil
Mgr. Šárka Slavíková Klímová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková


   Nehlasovalo:

MUDr. Antoine Katra      Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 14
Záměr MČ Praha 17 na výstavbu pobytového zařízení sociálních služeb na území MČ Praha 17 - protinávrh p. Krása
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková
MUDr. Antoine Katra Bc. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa
 Stanislav Opluštil Mgr. Šárka Slavíková Klímová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová
 Martina Vítková      Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 15
Doplnění a aktualizace žádosti o svěření pozemků parc. č. 1293/992, 1293/913, 1293/915, 1293/920, 2157, 2158, 2160, 2163 a 2164 v k. ú. Řepy, LV 925
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra
Bc. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa Mgr. Šárka Slavíková Klímová
Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková  


   Zdržel se:

JUDr. Věra Havlíčková  Stanislav Opluštil    Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 16
Výběrové řízení nemovitostí Slánská č. p. 269 (čínská restaurace) a Žalanského č. p. 268 (bývalé sídlo části MČ P17 ­ OŽPD), včetně všech přilehlých pozemků (celková zastavěná plocha: 229 m2, ostatní výměra pozemků: 410 m2) - procedurální hlasování o ukončení diskuse
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 4
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger MUDr. Antoine Katra Bc. Václav Krása  Pavel Maxa
Mgr. Šárka Slavíková Klímová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková  


   Proti:

 Miroslav Bartoš JUDr. Věra Havlíčková  Martin Marek  Stanislav Opluštil


   Zdržel se:

 Jaroslav Hájek Bc. David Števík    Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 16
Výběrové řízení nemovitostí Slánská č. p. 269 (čínská restaurace) a Žalanského č. p. 268 (bývalé sídlo části MČ P17 ­ OŽPD), včetně všech přilehlých pozemků (celková zastavěná plocha: 229 m2, ostatní výměra pozemků: 410 m2) - hlasování o protinávrhu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 2
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
 Jaroslav Hájek Bc. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa
 Stanislav Opluštil Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová  


   Proti:

 Miroslav Bartoš JUDr. Věra Havlíčková    


   Zdržel se:

Dr. Tomáš Finger Mgr. Šárka Slavíková Klímová  Martina Vítková  


   Nehlasovalo:

MUDr. Antoine Katra      Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 17
Výběrové řízení na prodej b. j. č. 1163/21 o vel. 3+1/L v 8. podlaží domu čp. 1163 ve Vondroušově ulici
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.  Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra Bc. Václav Krása
Mgr. Šárka Slavíková Klímová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková  


   Proti:

JUDr. Věra Havlíčková      


   Zdržel se:

Dr. Tomáš Finger  Stanislav Opluštil    


   Nehlasovalo:

 Jaroslav Stolina      Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 18
Výběrové řízení na prodej b. j. č. 1268/7 o vel. 4+1/L ve 4. podlaží domu čp. 1268 ve Španielově ulici
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.  Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra Bc. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa Mgr. Šárka Slavíková Klímová Mgr. Václav Soukup
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová
 Martina Vítková      


   Zdržel se:

JUDr. Věra Havlíčková      


   Nehlasovalo:

 Stanislav Opluštil      Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 19
II. kolo výběrového řízení na prodej b. j. č. 1263/17 o vel. 1+kk v 6. podlaží domu čp. 1263 ve Španielově ulici
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.  Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra Bc. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa Mgr. Šárka Slavíková Klímová Mgr. Václav Soukup
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová
 Martina Vítková      


   Zdržel se:

JUDr. Věra Havlíčková  Stanislav Opluštil    Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 20
Volný byt č. 1 o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ulici s dluhem
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.  Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra Bc. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil Mgr. Šárka Slavíková Klímová
Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková    


   Nehlasovalo:

JUDr. Věra Havlíčková      Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 21-24
Doplnění nájemce do seznamu oprávněných nájemců: b. j. č. XY o vel. 1+1/L pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1140 - 1145 v k. ú. Řepy, prodej VII. etapa;
Doplnění nájemce do seznamu oprávněných nájemců: b. j. č. XY o vel. 2+kk pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 - 1227 v k. ú. Řepy, prodej VII. etapa;
Doplnění nájemce do seznamu oprávněných nájemců: b. j. č. XY o velikosti 2+kk pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 - 1227 v k. ú. Řepy, prodej VII. etapa;
Doplnění nájemce do seznamu oprávněných nájemců - b. j. č. 1226/33 o velikosti 3+1 pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 - 1227 v k. ú. Řepy, prodej VII. etapa
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
 Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra Bc. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil Mgr. Šárka Slavíková Klímová
Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková    Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 25
Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení k bytu č. 34 o vel. 1+k.k. v 6. podlaží domu čp. 1051 na období delší než 1 rok
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
 Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra Bc. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil Mgr. Šárka Slavíková Klímová
Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková    Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 26
Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení k bytu č. 45 o vel. 1+k.k. v 8. podlaží domu čp. 1118 na období delší než 1 rok
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
 Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra Bc. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil Mgr. Šárka Slavíková Klímová
Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková    Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 27
Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a úroků z prodlení k nebytovému prostoru č. 301 v 1. podlaží domu čp. 1133 ul. Socháňova, Praha 6 na období delší než 1 rok
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
 Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra Bc. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil Mgr. Šárka Slavíková Klímová
Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková    
Tisk Export článku do PDF