Hlasování z mimořádného 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 16.7.2013

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra
Mgr. Václav Krása  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová
Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová  Daniel Večeřa  Martina Vítková


   Zdržel se:

 Jaroslav Hájek  Martin Marek    


   Nehlasoval:

 Ivana Körberová      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra
Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil
 Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Ing. Marie Vaicová  Daniel Večeřa  Martina Vítková


   Zdržel se:

 Miroslav Bartoš Bc. David Števík    


   Nehlasoval:

 Ivana Körberová      Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0.3
Schválení programu jednání - Formální změna textu Volebního řádu Zastupitelstva Městské části Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková
MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová Mgr. Václav Krása  Martin Marek
 Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup
 Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
Ing. Marie Vaicová  Daniel Večeřa  Martina Vítková  Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0.3
Schválení programu jednání - Prošetření záměru nákupu pozemku parc. č. 19 v k. ú. Praha - Řepy kontrolním výborem
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra
 Ivana Körberová Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa
 Stanislav Opluštil  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová
 Daniel Večeřa  Martina Vítková    


   Nehlasoval:

JUDr. Věra Havlíčková      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 0.3
Schválení programu jednání - Volba zástupce starostky
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková
MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová Mgr. Václav Krása  Martin Marek
 Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup
 Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
Ing. Marie Vaicová  Daniel Večeřa  Martina Vítková  Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 0.3
Schválení programu jednání - Hlasování o konečné podobě programu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 3
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková
Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil
Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová  Daniel Večeřa  Martina Vítková


   Nehlasoval:

MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová  Monika Richterová  Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1
Formální změna textu Volebního řádu Zastupitelstva městské části Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková
MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová Mgr. Václav Krása  Martin Marek
 Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup
 Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
Ing. Marie Vaicová  Daniel Večeřa  Martina Vítková  Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 2
Kontrola zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková
MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová Mgr. Václav Krása  Martin Marek
 Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová
 Daniel Večeřa  Martina Vítková    


   Nehlasoval:

 Petr Stloukal      Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3
Volba zástupce starostky - Složení volebního výboru
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý Dr. Tomáš Finger
 Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková  Ivana Körberová Mgr. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová
Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová  Daniel Večeřa  Martina Vítková


   Zdržel se:

 Miroslav Bartoš doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. MUDr. Antoine Katra  Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 4
Doplnění Zásad vymáhání a odpisu pohledávek z titulu prodlení při úhradě nájemného nebo za služby spojené s užíváním bytů svěřených Městské části Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 10
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger
 Jaroslav Hájek Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa
Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík


   Proti:

 Miroslav Bartoš Ing. Jan Černý JUDr. Věra Havlíčková  Ivana Körberová
 Stanislav Opluštil  Monika Richterová  Petr Stloukal Ing. Marie Vaicová
 Daniel Večeřa  Martina Vítková    


   Zdržel se:

MUDr. Antoine Katra      Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 5
Smuteční síň řepského hřbitova -­ revokace usnesení
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 9
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger
 Jaroslav Hájek Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa
Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík


   Proti:

 Miroslav Bartoš JUDr. Věra Havlíčková  Ivana Körberová  Stanislav Opluštil
 Monika Richterová  Petr Stloukal Ing. Marie Vaicová  Daniel Večeřa
 Martina Vítková      


   Zdržel se:

Ing. Jan Černý MUDr. Antoine Katra    Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 6
Havarijní stav hřbitovní komunikace
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková
MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová Mgr. Václav Krása  Martin Marek
 Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup
 Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
 Daniel Večeřa  Martina Vítková    


   Zdržel se:

Ing. Marie Vaicová      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 7
Soutěž na návrh smuteční síně řepského hřbitova ­ vrácení oceněného návrhu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 4
Nehlasoval: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra Mgr. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil Mgr. Václav Soukup
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová
 Daniel Večeřa  Martina Vítková    


   Zdržel se:

Ing. Jan Černý JUDr. Věra Havlíčková  Ivana Körberová  Monika Richterová


   Nehlasoval:

 Petr Stloukal      Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 8
Bezúplatný převod pozemku č. parc. 1234/210 k. ú. Řepy stavby parkovacích míst a bezúplatný převod stavby 39kolmých parkovacích míst v ul. Bendova, vybudovaného v rámci stavby "Nová parkoviště pro polikliniku v ul. Bendova a v ul. Žufanova, Praha - Řepy" ze svěřené správy MČ Praha 17 do vlastnictví Hl. m. Prahy
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 2
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra Mgr. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil Mgr. Václav Soukup
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová
 Daniel Večeřa  Martina Vítková    


   Zdržel se:

Ing. Jan Černý JUDr. Věra Havlíčková  Monika Richterová  


   Nehlasoval:

 Ivana Körberová  Petr Stloukal    Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 9
Bezúplatné předání stavby nových 18kolmých parkovacích míst v ul. Žufanova, vybudovaných v rámci stavby "Nová parkoviště pro polikliniku v ul. Bendova a ul. Žufanova, Praha 6 - Řepy" na pozemcích ve vlastnictví Hl. m. Prahy
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra Mgr. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová
Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová  Daniel Večeřa  Martina Vítková


   Zdržel se:

Ing. Jan Černý JUDr. Věra Havlíčková  Ivana Körberová  Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 10
Prošetření záměru nákupu pozemku parc. č. 19 v k. ú. Praha - Řepy kontrolním výborem
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková
MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová Mgr. Václav Krása  Martin Marek
 Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup
 Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
Ing. Marie Vaicová  Daniel Večeřa  Martina Vítková  Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 11
Náměty a připomínky členů ZMČ - hlasování o ukončení diskuse
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 8
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 4
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra
 Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup
 Petr Stloukal  Martina Vítková    


   Proti:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek
Mgr. Václav Krása  Martin Marek Bc. Jitka Synková Bc. David Števík


   Zdržel se:

 Daniel Večeřa      


   Nehlasoval:

 Miroslav Bartoš  Ivana Körberová  Jaroslav Stolina Ing. Marie Vaicová
Tisk Export článku do PDF