Hlasování z mimořádného 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 21.11.2012

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 2
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová
Bc. Václav Krása  Pavel Maxa  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup
 Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Ing. Marie Vaicová
 Martina Vítková      


   Nehlasoval:

 Martin Marek  Stanislav Opluštil    Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhová komise
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 2
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová Bc. Václav Krása
 Pavel Maxa  Stanislav Opluštil Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková


   Zdržel se:

 Monika Richterová      


   Nehlasoval:

JUDr. Věra Havlíčková  Martin Marek    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0.3
Schválení programu jednání
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová
Bc. Václav Krása  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová
Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková    


   Nehlasoval:

 Martin Marek      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová
Bc. Václav Krása  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová
Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková    


   Nehlasoval:

 Martin Marek      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2
Návrh na rozdělení neúčelové dotace a účelové neinvestiční dotace z odvodu výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za I. a II. čtvrtletí roku 2012, určené na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast pro Městskou část Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 2
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová  Martin Marek
 Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup
 Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová
 Martina Vítková      


   Nehlasoval:

JUDr. Věra Havlíčková Bc. Jitka Synková    Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3
Stanovení rozměru bazénu pro projekt výstavby Sportovního centra Na Chobotě - Ukončení diskuse
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 2
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová
 Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová
Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková  


   Nehlasoval:

JUDr. Věra Havlíčková Bc. Václav Krása    Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3
Stanovení rozměru bazénu pro projekt výstavby Sportovního centra Na Chobotě
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová
Bc. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Monika Richterová
Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková    


   Zdržel se:

Dr. Tomáš Finger  Stanislav Opluštil  Petr Stloukal  Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 4
Další kolo výběrového řízení na prodej nemovitostí Slánská č.p. 269 (čínská restaurace) a Žalanského č.p. 268 (bývalé sídlo části MČ P17 - OŽPD), vč. všech přilehlých pozemků (celková zastavěná plocha: 229 m2, ostatní výměra pozemků: 410 m2)
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra
 Ivana Körberová Bc. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa
 Stanislav Opluštil Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková  


   Nehlasoval:

 Petr Stloukal      
Tisk Export článku do PDF