Hlasování z 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 28.08.2019

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. JUDr. Věra Havlíčková
Mgr. Alena Kopejtková Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup
Mgr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík      


   Zdržel se:

Josef Dirbák MUDr. Antoine Katra    Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Pavel Maxa
Mgr. Václav Soukup Mgr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. David Števík      


   Zdržel se:

MUDr. Kateřina Pekárková Ing. arch. Michal Štěpař    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / Schválení programu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 4
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý
Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková
Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup Mgr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík    


   Proti:

Mgr. Martin Benkovič JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Miroslav Šoukal


   Zdržel se:

Mgr. Bořek Černovský      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / Schválení programu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. JUDr. Věra Havlíčková
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková
Mgr. Václav Soukup Mgr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík    


   Nehlasoval:

Mgr. Bořek Černovský      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2
Smlouva o smlouvě budoucí nájemní mezi městkou částí Praha 17 a společností Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdržel se: 4
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý
Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková
Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup Mgr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík    


   Proti:

MUDr. Kateřina Pekárková      


   Zdržel se:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Bořek Černovský JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Miroslav ŠoukalČíslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3
Návrh způsobu financování společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o. za účelem zahájení provozu Sportovního centra Řepy
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. MUDr. Antoine Katra
Mgr. Alena Kopejtková Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup
Mgr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík      


   Zdržel se:

Mgr. Bořek Černovský JUDr. Věra Havlíčková    
Tisk Export článku do PDF