Hlasování z 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 19.06.2019

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Ing. Marek Francl PhDr. Jindřich Kadlec
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík      


   Zdržel se:

Jiří Masopust Ing. Jaroslava Šimonová    Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Ing. Marek Francl PhDr. Jindřich Kadlec
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Jiří Masopust Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. arch. Michal Štěpař      


   Zdržel se:

Martin Marek Ing. David Števík    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Bc. Václav Dbalý Ing. Marek Francl PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík    


   Nehlasoval:

Mgr. Bořek Černovský      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Schválení programu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Bc. Václav Dbalý Ing. Marek Francl PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík    


   Nehlasoval:

Mgr. Bořek Černovský      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 9
Žádost o dotace z OPZ na projekt "Zkvalitnění řízení a služeb ÚMČ Praha 17"
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup Mgr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík  


   Nehlasoval:

Bc. Václav Dbalý      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2
Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením v roce 2019 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Ing. Marek Francl PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup Mgr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík  


   Nehlasoval:

Jaroslav Bíro      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3
Změny rozpočtu k 30. 4. 2019 - DODATEK
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 3
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý Ing. Marek Francl
PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Jiří Masopust Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup
Mgr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík      


   Nehlasoval:

Miroslav Bartoš Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský  Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 4
Změny rozpočtu k 31. 5. 2019
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Bc. Václav Dbalý Ing. Marek Francl PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup Mgr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík  


   Nehlasoval:

Mgr. Bořek Černovský      Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 5
Změny rozpočtu k 30. 6. 2019
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Bc. Václav Dbalý Ing. Marek Francl PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup Mgr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík  


   Nehlasoval:

Mgr. Bořek Černovský      Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 6
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2018 (závěrečný účet)
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Bc. Václav Dbalý Ing. Marek Francl PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup Mgr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík  


   Zdržel se:

Mgr. Bořek Černovský      Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 7
Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2019
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Ing. Marek Francl PhDr. Jindřich Kadlec
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup Mgr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David ŠtevíkČíslo hlasování: 12
Číslo bodu: 10
Prodej části pozemku parc. č. 1402/4 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17 o výměře 70 m2 (lokalita křižovatka ulic Ke Kulturnímu domu, Karlovarská)
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 2
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý
Ing. Marek Francl PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková
Mgr. Václav Soukup Mgr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík    


   Nehlasoval:

Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský    Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 11
Žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1429/2, 1293/939, 1293/940, 1293/942, 2194 a části pozemků parc. č. 1429/5 a 1293/941 v k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Ing. Marek Francl PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup Mgr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík  


   Nehlasoval:

Jaroslav Bíro      Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 12
Žádost městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1310/3 (o výměřě 370 m2) a parc. č. 1293/205 o výměře 1278 m2 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré město, zapsaného na LV 925, do správy MČ Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Ing. Marek Francl PhDr. Jindřich Kadlec
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup Mgr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David ŠtevíkČíslo hlasování: 15
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. PhDr. Jindřich Kadlec
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup Mgr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík  


   Zdržel se:

MUDr. Antoine Katra      Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 8
Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 2017/0020
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 5
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák
doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup Mgr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík  


   Zdržel se:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jiří Masopust MUDr. Kateřina Pekárková
Mgr. Miroslav Šoukal      
Tisk Export článku do PDF