Hlasování z 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 17.04.2019

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc.
Ing.  Marek Francl JUDr.  Věra Havlíčková PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra
Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa MUDr.  Kateřina Pekárková
Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal
Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík    


   Zdržel se:

Jiří Masopust      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc.
JUDr.  Věra Havlíčková MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek
Jiří Masopust Pavel Maxa MUDr.  Kateřina Pekárková Mgr.  Václav Soukup
Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal Ing.  David Števík


   Zdržel se:

Ing.  Marek Francl PhDr.  Jindřich Kadlec Ing. arch.  Michal Štěpař  Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / Schválení programu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc.
Ing.  Marek Francl JUDr.  Věra Havlíčková PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra
Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa
MUDr.  Kateřina Pekárková Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová
Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík  Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / Schválení programu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc. Ing.  Marek Francl
JUDr.  Věra Havlíčková PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa MUDr.  Kateřina Pekárková Mgr.  Václav Soukup
Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař


   Zdržel se:

Mgr.  Bořek Černovský Jiří Masopust Ing.  David Števík  Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 8
Volba soudkyně přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc.
Ing.  Marek Francl JUDr.  Věra Havlíčková PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra
Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa
MUDr.  Kateřina Pekárková Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová
Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík  Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2
Změny rozpočtu k 28. 2. 2019
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc.
Ing.  Marek Francl JUDr.  Věra Havlíčková PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra
Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa
MUDr.  Kateřina Pekárková Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová
Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík  Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3
Změny rozpočtu k 31. 3. 2019
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc.
Ing.  Marek Francl JUDr.  Věra Havlíčková PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra
Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa
MUDr.  Kateřina Pekárková Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová
Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík  Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 4
Změny rozpočtu k 30. 4. 2019
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc.
Ing.  Marek Francl JUDr.  Věra Havlíčková PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra
Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa
MUDr.  Kateřina Pekárková Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová
Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík  Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 5
Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019 - hlasování o protinávrhu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 13
Zdržel se: 5
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Ing.  Marek Francl MUDr.  Kateřina Pekárková
Mgr.  Miroslav Šoukal      


   Proti:

Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák
doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc. MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa Mgr.  Václav Soukup Ing.  Jaroslava Šimonová Ing. arch.  Michal Štěpař
Ing.  David Števík      


   Zdržel se:

Mgr.  Bořek Černovský JUDr.  Věra Havlíčková PhDr.  Jindřich Kadlec Jiří Masopust
Mgr.  Jitka Synková      Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 5
Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 5
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý
Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc. JUDr.  Věra Havlíčková PhDr.  Jindřich Kadlec
MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust
Pavel Maxa Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová
Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík    


   Proti:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Ing.  Marek Francl MUDr.  Kateřina Pekárková
Mgr.  Miroslav Šoukal      Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 6
Návrh úpravy v "Pravidlech pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny za regulované nájemné v MČ Praha 17"
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 1
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková Mgr.  Bořek Černovský
Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc. Ing.  Marek Francl
JUDr.  Věra Havlíčková PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková
Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa MUDr.  Kateřina Pekárková
Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal
Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík    


   Proti:

Miroslav Bartoš      Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 7
Pravidla pronájmu bytů svěřených do správy městské části Praha 17 za stanovené nájemné
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 1
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková Mgr.  Bořek Černovský
Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc. Ing.  Marek Francl
JUDr.  Věra Havlíčková PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková
Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa MUDr.  Kateřina Pekárková
Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal
Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík    


   Proti:

Miroslav Bartoš      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 9
Volba a jmenování členů Kontrolního a Finančního výboru
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková Mgr.  Bořek Černovský
Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák Ing.  Marek Francl JUDr.  Věra Havlíčková
PhDr.  Jindřich Kadlec Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust
Pavel Maxa MUDr.  Kateřina Pekárková Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Jitka Synková
Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík


   Zdržel se:

Mgr.  Martin Benkovič doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc. MUDr.  Antoine Katra  
Tisk Export článku do PDF