Hlasování z 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 25.6.2014

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra Mgr. Václav Krása
 Stanislav Opluštil  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martin Vaic
 Daniel Večeřa      


   Zdržel se:

 Jaroslav Hájek  Martin Marek    


   Nehlasoval:

 Pavel Maxa      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý Dr. Tomáš Finger
 Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra Mgr. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martin Vaic
 Daniel Večeřa      


   Zdržel se:

doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.  Stanislav Opluštil  Monika Richterová  Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0.3
Schválení programu jednání - zařazení bodu Různé jako poslední bod jednání ZMČ
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 1
Zdržel se: 6
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. JUDr. Věra Havlíčková
MUDr. Antoine Katra  Martin Marek  Stanislav Opluštil  Monika Richterová
Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal Bc. David Števík  Martin Vaic
 Daniel Večeřa      


   Proti:

Dr. Tomáš Finger      


   Zdržel se:

Mgr. Bořek Černovský  Jaroslav Hájek Mgr. Václav Krása  Pavel Maxa
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková    Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0.3
Schválení programu jednání
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra
Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil
 Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík  Daniel Večeřa    


   Zdržel se:

 Petr Stloukal  Martin Vaic    Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 2
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger
 Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra Mgr. Václav Krása  Martin Marek
 Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup
 Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
 Martin Vaic  Daniel Večeřa    


   Nehlasoval:

Ing. Jan Černý JUDr. Věra Havlíčková    Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2
Dodatek č. II Koncepce školství MČ Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra
Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil
 Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martin Vaic  Daniel VečeřaČíslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3
Grantové řízení MHMP pro rok 2014 ­ Podpora městských částí v sociální oblasti ­ program J5
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra
Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil
 Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martin Vaic  Daniel VečeřaČíslo hlasování: 8
Číslo bodu: 4
Rozšíření využití Fondu pro podporu základních škol
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra
Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil
 Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martin Vaic  Daniel VečeřaČíslo hlasování: 9
Číslo bodu: 5
Hasičská zbrojnice Praha 17 - Řepy, dokončení podkrovní části stavby, vč. navazujících konstrukcí
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger
 Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra Mgr. Václav Krása  Martin Marek
 Pavel Maxa  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Daniel Večeřa


   Zdržel se:

JUDr. Věra Havlíčková  Stanislav Opluštil  Martin Vaic  


   Nehlasoval:

 Jaroslav Bíro      Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 6
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2013 (závěrečný účet)
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 6
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek Mgr. Václav Krása  Martin Marek
 Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík    


   Zdržel se:

JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra  Stanislav Opluštil  Monika Richterová
 Martin Vaic  Daniel Večeřa    Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 7
Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2014
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil Mgr. Václav Soukup
 Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
 Martin Vaic  Daniel Večeřa    


   Zdržel se:

 Monika Richterová      


   Nehlasoval:

MUDr. Antoine Katra      Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 8
Změny rozpočtu k 31. 5. 2014
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 4
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek Mgr. Václav Krása  Martin Marek
 Pavel Maxa  Stanislav Opluštil Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  


   Zdržel se:

JUDr. Věra Havlíčková  Monika Richterová  Martin Vaic  Daniel Večeřa


   Nehlasoval:

MUDr. Antoine Katra      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 10
Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné, vyúčtování služeb a poplatky z prodlení
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra Mgr. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup
 Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
 Martin Vaic  Daniel Večeřa    


   Zdržel se:

JUDr. Věra Havlíčková  Stanislav Opluštil    Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 11
Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné, poplatky a úroky z prodlení
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra Mgr. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup
 Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
 Martin Vaic  Daniel Večeřa    


   Zdržel se:

JUDr. Věra Havlíčková  Stanislav Opluštil    Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 12
Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné, poplatky a úroky z prodlení
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra
Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil
 Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martin Vaic  Daniel VečeřaČíslo hlasování: 16
Číslo bodu: 13
Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné, poplatky a úroky z prodlení
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra Mgr. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup
 Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
 Martin Vaic  Daniel Večeřa    


   Zdržel se:

JUDr. Věra Havlíčková  Stanislav Opluštil    
Tisk Export článku do PDF