Hlasování z 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 19.03.2014

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Václav Krása  Martin Marek
 Pavel Maxa  Stanislav Opluštil Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martin Vaic
 Martina Vojíková Vítková      


   Zdržel se:

Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek    


   Nehlasoval:

 Monika Richterová      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová
Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík  Martina Vojíková Vítková    


   Zdržel se:

doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.  Martin Vaic    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0.3
Volební a mandátový výbor
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková
Mgr. Václav Krása  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová
Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík  Martin Vaic  Martina Vojíková Vítková  


   Nehlasoval:

 Martin Marek      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0.4
Schválení programu jednání - Hlasování o doplňujících bodech do programu (Předklad p. Vaice - Zveřejnění všech veřejných zakázek na internetových stránkách repy.cz včetně aktuálního stavu – bod č. 6)
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 7
Zdržel se: 5
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš Ing. Jan Černý JUDr. Věra Havlíčková  Stanislav Opluštil
 Monika Richterová  Petr Stloukal  Martin Vaic  Martina Vojíková Vítková


   Proti:

Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger Mgr. Václav Krása
Mgr. Václav Soukup Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  


   Zdržel se:

 Jaroslav Bíro  Jaroslav Hájek  Martin Marek  Pavel Maxa
 Jaroslav Stolina      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 0.4
Schválení programu jednání - Hlasování o doplňujících bodech do programu (Předklad p. Bartoše – Návrh ke zřízení transparentního bankovního účtu MČ Praha 17 – bod č. 4)
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 8
Zdržel se: 4
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš Ing. Jan Černý  Stanislav Opluštil  Monika Richterová
 Petr Stloukal  Martin Vaic  Martina Vojíková Vítková  


   Proti:

 Jaroslav Bíro doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger JUDr. Věra Havlíčková
Mgr. Václav Krása  Martin Marek Mgr. Václav Soukup Bc. Jitka Synková


   Zdržel se:

 Jaroslav Hájek  Pavel Maxa  Jaroslav Stolina Bc. David Števík


   Nehlasoval:

Mgr. Bořek Černovský      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 0.4
Schválení programu jednání - Hlasování o doplňujících bodech do programu (Poslední bod ZMČ Různé)
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 3
Zdržel se: 9
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš Ing. Jan Černý JUDr. Věra Havlíčková  Stanislav Opluštil
 Monika Richterová  Petr Stloukal  Martin Vaic  Martina Vojíková Vítková


   Proti:

doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Mgr. Václav Krása  Jaroslav Stolina  


   Zdržel se:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek
 Martin Marek  Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 0.4
Schválení programu jednání - Hlasování o doplňujících bodech do programu (Předklad p. Marka - Zpráva o plnění informačních povinností a transparentnosti ÚMČ Praha 17)
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdržel se: 4
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger
 Jaroslav Hájek Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa
 Stanislav Opluštil Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martina Vojíková Vítková  


   Proti:

JUDr. Věra Havlíčková      


   Zdržel se:

 Miroslav Bartoš Ing. Jan Černý  Monika Richterová  Martin VaicČíslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková
Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil
 Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martin Vaic  Martina Vojíková VítkováČíslo hlasování: 9
Číslo bodu: 2
Schválení novely jednacího řádu ZMČ Praha 17 - hlasování o navržených změnách (Návrh pana Bartoše - vypuštění slova „další“ na str. 10)
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková
Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil
 Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martin Vaic  Martina Vojíková VítkováČíslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2
Schválení novely jednacího řádu ZMČ Praha 17 - hlasování o navržených změnách (Návrh pana docenta Farkače – změna času Interpelací na 30 min.)
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 8
Zdržel se: 6
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.  Jaroslav Hájek
Mgr. Václav Krása      


   Proti:

 Miroslav Bartoš Ing. Jan Černý JUDr. Věra Havlíčková  Stanislav Opluštil
 Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Martin Vaic  Martina Vojíková Vítková


   Zdržel se:

Dr. Tomáš Finger  Pavel Maxa  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík    


   Nehlasoval:

 Martin Marek      Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 2
Schválení novely jednacího řádu ZMČ Praha 17 - hlasování o navržených změnách (Návrh pana Vaice – doplnění do jednacího řádu jako poslední bod Různé)
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 6
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. JUDr. Věra Havlíčková
 Stanislav Opluštil  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal
Bc. Jitka Synková  Martin Vaic  Martina Vojíková Vítková  


   Proti:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský  Jaroslav Hájek Mgr. Václav Krása
 Martin Marek  Jaroslav Stolina    


   Zdržel se:

Dr. Tomáš Finger  Pavel Maxa Bc. David Števík  Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 2
Schválení novely jednacího řádu ZMČ Praha 17 - hlasování o navržených změnách (Návrh pana Vaice - změna času Interpelací na 60 min.)
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 8
Zdržel se: 6
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš JUDr. Věra Havlíčková  Stanislav Opluštil  Monika Richterová
 Martin Vaic  Martina Vojíková Vítková    


   Proti:

 Jaroslav Bíro doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek
Mgr. Václav Krása  Pavel Maxa  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková


   Zdržel se:

Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý  Martin Marek Mgr. Václav Soukup
 Petr Stloukal Bc. David Števík    Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 2
Schválení novely jednacího řádu ZMČ Praha 17 - hlasování o navržených změnách (Návrh pana Hájka – vypustit na str. 10 a 11, §14 a 15 - „Zveřejnění odpovědi vyvěšením na desce v zasedací místnosti Zastupitelstva po dobu příštího zasedání ZMČ)
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 2
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek Mgr. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil Mgr. Václav Soukup
 Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
 Martin Vaic  Martina Vojíková Vítková    


   Proti:

JUDr. Věra Havlíčková  Monika Richterová    Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 2
Schválení novely jednacího řádu ZMČ Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek Mgr. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil Mgr. Václav Soukup
 Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
 Martina Vojíková Vítková      


   Zdržel se:

JUDr. Věra Havlíčková  Monika Richterová  Martin Vaic  Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 4
Zpráva o plnění informačních povinností a transparentnosti ÚMČ Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek Mgr. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová
Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík  Martin Vaic  Martina Vojíková Vítková  


   Nehlasoval:

JUDr. Věra Havlíčková      Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 5
Změny rozpočtu k 31. 3. 2014
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 2
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek Mgr. Václav Krása  Martin Marek
 Pavel Maxa  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martin Vaic
 Martina Vojíková Vítková      


   Zdržel se:

 Stanislav Opluštil      


   Nehlasoval:

 Miroslav Bartoš JUDr. Věra Havlíčková    Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 6
Schválení podmínek pro poskytování grantů určených na podporu sportu, volnočasových aktivit, školství, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí pro městskou část Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 3
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Václav Krása
 Pavel Maxa  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martina Vojíková Vítková


   Zdržel se:

 Martin Vaic      


   Nehlasoval:

 Miroslav Bartoš  Martin Marek  Stanislav Opluštil  Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 7
Vyhlášení grantového řízení pro rok 2014 určeného na podporu sportu, volnočasových aktivit, školství, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková
Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Monika Richterová
Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík  Martin Vaic  Martina Vojíková Vítková  


   Nehlasoval:

 Stanislav Opluštil      Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 8
Realizace projektu "Nové služby e-Governmentu v Praze 17"
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 2
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová
Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
 Martin Vaic  Martina Vojíková Vítková    


   Nehlasoval:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Stolina    Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 9
Realizace projektu "Aktivní lesopark Řepy"
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková
Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil
 Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martin Vaic  Martina Vojíková VítkováČíslo hlasování: 21
Číslo bodu: 10
Realizace projektu "Revitalizace parteru sídliště Řepy"
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková
Mgr. Václav Krása  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová
Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík  Martin Vaic  Martina Vojíková Vítková  


   Nehlasoval:

 Martin Marek      Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: N
Náměty a připomínky občanů Řep
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková
Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil
 Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík  Martin Vaic  Martina Vojíková Vítková  Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 11
Předání kamer do majetku HLMP
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová
Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
 Martin Vaic  Martina Vojíková Vítková    Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 12
Úprava Zásad postupu při pronájmu obecních bytů v Městské části Praha 17 v důsledku rekodifikace občanského práva
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil Mgr. Václav Soukup
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martin Vaic
 Martina Vojíková Vítková      


   Zdržel se:

 Monika Richterová      Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 13
Úprava Podmínek pro skládání finanční jistiny pro výběrová řízení na pronájem nebo koupi nemovitého majetku Městské části Praha 17 v návaznosti na vydání nového občanského zákoníku, beze změny jejich obsahu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek Mgr. Václav Krása  Martin Marek
 Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martin Vaic
 Martina Vojíková Vítková      


   Nehlasoval:

JUDr. Věra Havlíčková      Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 14
Úprava dosavadních Zásad pronájmu nebytových prostor (nově Zásad pronájmu prostor sloužících k podnikání) bez obsahových změn v návaznosti na rekodifikaci občanského práva
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová
Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
 Martin Vaic  Martina Vojíková Vítková    Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 16
Záměr prodeje bytů oprávněným nájemcům v domech čp. 1135 a čp. 1136 Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil Mgr. Václav Soukup
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  


   Zdržel se:

 Martin Vaic      Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 18
Rezignace člena Kontrolního výboru ZMČ Praha 17 - personální změny v Kontrolním výboru - hlasování, zda se o dovolbě členů bude hlasovat veřejně, ne tajně
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Václav Krása  Martin Marek
 Pavel Maxa  Stanislav Opluštil Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martin Vaic  


   Proti:

 Jaroslav Hájek      Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 18
Rezignace člena Kontrolního výboru ZMČ Praha 17 - personální změny v Kontrolním výboru - volba nového člena kontrolního výboru (Doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc.)
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 1
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Dr. Tomáš Finger
 Jaroslav Hájek Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa
Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík


   Proti:

JUDr. Věra Havlíčková      


   Zdržel se:

doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.  Stanislav Opluštil  Martin Vaic  Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 18
Rezignace člena Kontrolního výboru ZMČ Praha 17 - personální změny v Kontrolním výboru - volba nového člena kontrolního výboru (pan Vaic Martin)
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 5
Zdržel se: 8
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš JUDr. Věra Havlíčková  Stanislav Opluštil  


   Proti:

Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.  Jaroslav Hájek  Pavel Maxa
 Jaroslav Stolina      


   Zdržel se:

 Jaroslav Bíro Dr. Tomáš Finger Mgr. Václav Krása  Martin Marek
Mgr. Václav Soukup Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martin VaicČíslo hlasování: 31
Číslo bodu: 18
Rezignace člena Kontrolního výboru ZMČ Praha 17 - personální změny v Kontrolním výboru - volba nového člena kontrolního výboru (paní Richterová Monika)
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková  Martin Marek
 Pavel Maxa  Stanislav Opluštil Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martin Vaic  


   Proti:

Mgr. Václav Krása      Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 18
Rezignace člena Kontrolního výboru ZMČ Praha 17 - personální změny v Kontrolním výboru - volba nového člena kontrolního výboru (pan Bíro Jaroslav)
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa
 Stanislav Opluštil Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík      


   Zdržel se:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro  Martin Vaic  Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 18
Rezignace člena Kontrolního výboru ZMČ Praha 17 - personální změny v Kontrolním výboru - hlasování o uložení úkolu předsedovi KV
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil Mgr. Václav Soukup
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martin Vaic
Tisk Export článku do PDF